« Najít podobné dokumenty

Obec Dřínov (Kroměříž) - Vyhláška Rallye Kroměříž 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dřínov (Kroměříž).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyhláška_Rallye Kroměříž 2022.pdf (PDF 797.62 kB)
oprávněná úřední osoba: XXXXX XXXXX
<br> e-mail: libor.hajek@mestokm.cz
<br> odbor: občansko správních agend
<br> oddělení: dopravy a silničního hospodářství
<br> datum: 21.října 2022
<br> spisová značka: MeUKM/090701/2022
<br> číslo jednací: MeUKM/090884/2022
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Městský úřad Kroměříž,odbor občansko správních agend,odd.dopravy a silničního hospodářství,jako
<br> příslušný orgán státní správy (dále jen „ODSH KM“),ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy
<br> provozu na silnici II.a III.třídy,místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci a užití
<br> zařízení pro provozní informace na silnici II.a III.třídy,místní komunikaci a veřejně přístupné účelové
<br> komunikaci,podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích,ve
<br> znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o silničním provozu“) a § 171 zákona č.500/2004 Sb.<,>
<br> správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),na návrh společnosti Multi-s Racing
<br> z.s <.>,Kaplanova 4598/3,767 01 Kroměříž,IČ: 269 12 678 zastoupena na základě plné moci společností
<br> Dopravní značení Mana s.r.o <.>,Květná 1684,769 01 Holešov,IČ: 282 73 699 /dále jen „navrhovatel“/,po
<br> projednání s příslušným orgánem Policie ČR,dopravním inspektorátem Kroměříž (dále jen „DI KM“) <,>
<br> pod č.j.KRPZ-114861-2/ČJ-2022-150806
<br>
<br> stanoví přechodnou místní úpravu provozu na pozemní komunikaci
podle § 77 odst.1 písm.c) odst.5 zákona o silničním provozu,opatřením obecné povahy (dále jen
<br> „OOP“),podle ustanovení § 171 a násl.části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správního řádu
<br>
<br> Silnice: II.třídy,III.třídy,místní komunikace,účelové komunikace v rámci správního
<br> obvodu městského úřadu Kroměříž – obce s rozšířenou působností
<br> Místo: Rychlostní zkouška (dále jen „RZ“)
<br> RZ1 Holešov (II/432– III/4322 Pravčice– III/4903 Břest-Němčice- objízdná...
Rallye Kroměříž 2022_RZ.pdf (PDF 5.09 MB)
RZ 1 Holešov
<br> B1
Z2
<br> obec:
<br> místo:
<br> žadatel:
<br> datum: zpracoval:
<br> Bílanská 1934
767 01 Kroměříž
mob.tel.: 608 777 491
<br> www.manadz.cz
<br>
e-mail:radimmana@seznam.cz
<br> ČSN EN ISO 9001-2001
Mana s.r.o <.>
<br> XXXXXX XXXXXXX
<br> provozovna:
<br> IV.Multi-S Rally
Kroměříž 2022
<br> CU 4.11.2022 16:00 - 22:00
<br> Multi-s racing z.s <.>
<br> Kroměříž 21.9.2022
<br> S
T
A
<br> R
T
<br> CÍL
<br> IP
10a
<br> B
1
<br> Z
2
<br> B1
Z2
<br> B
1Z2
<br> B1Z2
<br> B
1
<br> Z
2
<br> B1
Z2
<br> IP
1
0
a
<br> IP
10a
<br> IP
10a
<br> B1
Z2
<br> B1
Z2
<br> IP
1
0
a
<br> B1
Z2
<br> B1
Z2
<br> B1
Z2
<br> B1
Z2
<br> IP10a
<br> B
1 Z
2 IP
<br> 10
a
<br> II
I/
4
9
0
7
<br> II
I/
4
9
0
6
<br> III
/4
<br> 90
5
<br> II
I/
4
9
0
1
0
<br> K
os
<br> te
le
<br> c
u
<br> H
ol
<br> eš
ov
<br> a
IS
<br> 11
b
<br> Prusinovice
IS
<br> 11b
<br> Prusinovice
IS
<br> 11b
<br> IS
11
<br> b
IS
<br> 11
b
<br> IS
11
<br> b
<br> IS
11b
<br> IS
11b
<br> K
o
st
<br> e
le
<br> c
u
H
<br> o
le
<br> šo
va
<br> K
o
st
<br> e
le
<br> c
u
H
<br> o
le
<br> šo
va
<br> IS11bPrusinovice
<br> IS
11
<br> b
<br> Pr
us
<br> in
ov
<br> ic
e
<br> Ko
ste
<br> lec
u
<br> Ho
leš
<br> ov
a
<br> H
olešov
<br> H
olešov
<br> IS
11
<br> b
<br> IS11b
<br> H
o
le
<br> šo
v
<br> Holešov
<br> IP22
<br> IP
22
<br> IP
2
2
<br> IP
22
<br> IP22
<br> IP
2
2
<br> IP
2
2
<br> B1
Z2
<br> B1
Z2
<br> HOLEŠOV
<br> IS11b
<br> B1
Z2 B1
<br> Z2
<br> IP22
<br> K
os
<br> te
le
<br> c
u
<br> H
ol
<br> eš
ov
<br> a
IS
<br> 11
b
<br> IS
1
1
b
<br> K
o
<br> ste
le
<br> c u
H
<br> o
le
<br> šo
va
<br> IS
11
<br> b
K
<br> o
st
<br> e
le
<br> c
u
H
<br> o
le
<br> šo
va
<br> IS
11c
<br> IP
22
<br> IP
22
<br> text na DZ IP22 (dle umístění)
silnice II/490
<br> v Rymicích uzavřena
<br> silnice III/4907
směr Količín
<br> uzavřena
<br> silnice
Pacetluky - Prusinovice - Tučapy
<br> uzavřena
<br>
<br> RZ 2 Věžky
<br> B1
Z2
<br> obec:
<br> místo:
<br> žadatel:
<br> datum: zpracoval:
<br> Bílanská 1934
767 01 Kroměříž
mob.tel.: 608 777 49...

Načteno

edesky.cz/d/5728674

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dřínov (Kroměříž)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz