« Najít podobné dokumenty

Obec Dřínov (Kroměříž) - Oznámení o konání ustavující schůze ZO

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dřínov (Kroměříž).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o konání ustavujícího zasedání ZO Dřínov 21.10.2022.pdf (PDF 143.69 kB)
Obec Dřínov
Dřínov 155,768 33 Morkovice,okres Kroměříž,IČ: 00287156
<br>
<br> OZNÁMENÍ
o ustavujícím zasedání Zastupitelstva obce
<br>
<br> Obec Dřínov
<br> Obecní úřad Dřínov
<br>
<br> INFORMACE
o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dřínov
<br>
<br> Obecní úřad Dřínov v souladu s ustanovením § 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích
<br> (obecní zřízení),v platném znění,informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva
<br> obce Dřínov,svolaného dosavadním starostou obce Miroslavem Štěpánkem <.>
<br>
<br> Místo konání: Obec Dřínov – zasedací místnost obecního úřadu,Dřínov č.p.155
<br> Doba konání: 21.10.2022 od 18,00 hodin
<br>
<br> Navržený program:
<br>
1.Zahájení
2.Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3.Složení slibu členů Zastupitelstva obce
4.Schválení programu ustavující schůze
5.Zpráva o výsledku komunálních voleb v obci Dřínov
6.Schválení návrhové komise
7.Schválení jednacího a volebního řádu
8.Schválení způsobu hlasování pro volbu starosty,místostarosty / místostarostů / <,>
<br> předsedů a členů zřízených výborů a komisí
<br> 9.Určení funkcí,pro které budou členové Zastupitelstva dlouhodobě uvolněni
10.Volba starosty a místostarosty
11.Zřízení finančního výrobu,kontrolního výboru a kulturní komise
12.Rozhodnutí o odměnách neuvolněným členům zastupitelstva
13.Diskuze
14.Závěr
<br>
<br>
<br>
<br> XXXXXXXX XXXXXXXX,v.r <.>
<br> starosta
<br>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne: 13.10.2022
<br>
<br> Sejmuto z úřední desky dne :

Načteno

edesky.cz/d/5717738

Meta

Jednání zastupitelstva   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dřínov (Kroměříž)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz