« Najít podobné dokumenty

Obec Dřínov (Kroměříž) - Střednědobý výhled rozpočtu obce Dřínov r.2023-2025

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dřínov (Kroměříž).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Střednědobý výhled rozpočtu obce Dřínov 2023-2025.pdf (PDF 394.18 kB)
Obec Dřínov
<br> Dřínov 155 768 33 Morkovice.<.> IC: 00287156 DMNDV Střednědobý výhled rozpočtu obce Dřínov 2023 - 2025,v tis.Kč schv.rozp.výhled 2022 2023 2024 2025 A POČÁTEČNÍ STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKÚ !( 1.1.49400 17400 33400 34400 PŘÍJMY P1 Třída 1 Daňové příjmy 65000 65000 60000 60000 PZ Třída 2 Nedaňové příjmy 12000 12000 12000 12000 Pa Třída 3 Kapitálové příjmy 0,0 0,0 0,0 0,0 P4 Třída 4 Přijaté dotace 18000 15000 5000 500,0 Pc P1+P2+P3+P4 Přijmy celkem lpřed konsolidaci! 95000 92000 77000 77000 Kp Konsolidace celkem 0,0 0,0 0,0 0,0 Pk Pc—Kp Příjmy po konsolidaci 95000 92000 77000 77000 PS - úvěry krátkodovbé [do 1 roku/ » ř.8113 0,0 0,0 00 00 PS - úvěry dlouhodobé - ř.8123 30000 0,0 0,0 00 P? - výše uvažovaného úvěru 0,0 0,0 00 0,0 P10 - ostatní 00 00 0,0 0,0 Pf P5+P6+P7+P8+P9+P10 Přijaté úvěry a komunální obligace 30000 00 00 00 P Pk+Pf KONSOLIDOVANĚ PŘÍJMY CELKEM 125000 92000 77000 77000 VÝDAJE V1 Třída 5 Běžné /neinvestíční/ výdaje — ř.4210 70000 70000 70000 70000 V2 Třída 6 Kapitálové /investiční/ výdaje - ř.4220 84000 00 00 0,0 V3 Třída 7 Ostatní výdaje - ř.4230 0,0 00 0,0 0,0 Vc V1+V2+V3 vydaje celkem /před konsolidací/ - ř.4240 154000 70000 70000 70000 Kv Konsolidace celkem - ř.4250 0,0 00 0,0 0,0 Vk Vc-Kv Výdaje po konsolidaci - ř.4430 154000 70000 70000 70000 V4 — splátka jistiny krátkodovych úvěrů — ř.8114 0,0 00 0,0 0,0 V5 - splátka jistiny dlouhodobých úvěrů - ř.8124 300,0 600,0 600,0 6000 V6 — splátka jistiny uvažovaného úvěru 00 0,0 0,0 0,0 V9 Vf V4+V5+V6+V7+V8+V9 Splátky jistin úvěrů,dluhopisů 300,0 6000 6000 6000 v Vk+Vf KONSOLIDOVANÉ VÝDAJE CELKEM 157000 76000 76000 76000 E A Hotovost na konci roku 17400 33400 34400 35400 Do roku 2036 budou každoročně hrazeny splátky úvěru ve výši 600 tis.Kč.Schváleno zastupitelstvem obce Dřínov dne : fi? / "J! fÍ/Šlj
<br> 101,7; _,z? -/ „;;/f ?

Načteno

edesky.cz/d/5697198


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dřínov (Kroměříž)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz