« Najít podobné dokumenty

Obec Dřínov (Kroměříž) - Darovací smlouva TJ Sokol Dřínov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dřínov (Kroměříž).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Darovací smlouva TJ Sokol Dřínov 2022.pdf (PDF 152.48 kB)
Darovací smlouva podiu „* 2055 a násl.zákona &.895'20l2 Sb.<.> občanský zákoník (dále jen.<.> rum smlouvu " ):
<br> |.Smluvní strany
<br> Obec Dřínov
<br> se sídlem Dřínov 155.768 33 Morkovice-Slížany
<br> IČ: 00287156„ DIČ: czoozsnsó
<br> zastoupená Miroslavem Štěpánkem — starostou obce
<br> bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.„ č.účtu 148309830910800
<br> (dáiejen dai-ce) a TJ Sokol Uřánm.spolek se sídlem llhnm m3 768 33 Manlio—„lec IČO: 47934328 zastoupená předqedou Miroslavem Lažou
<br> (dále j en obdarovaný )
<br> takto:
<br> II.Předmět a účel smlouvy
<br>.! Jure-_- se xznazuje poskytnout obdarovanému finanční dar ve výši 250.000 Kč :> ím _\ : ox čstěpadesáttisíckorun) formou bankovního převodu <.>
<br> |.)
<br> “ 7 l.)i'eomčmý dur je poskytnut za účelem neinvestiční finanční podpory oslav 90.\\ roč; kopané & 100.výročí založeni Sokola <.>
<br> "" “\ ")ujozmuný předmětný oar přijímá a zavazuje se využít jej výhradně k výše
<br>.\
<br> owdenómu účelu <.>
<br> 4 živo smlouva byla schválena Zastupitelstvem obce Dřínov č.20/2022,dne
<br> ' njn <.>
<br> „\
<br> |.)
<br> -o.<.>.<.>
<br> Podpis obdarované:
<br> Podpis dárce:

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dřínov (Kroměříž)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz