« Najít podobné dokumenty

Obec Dřínov (Kroměříž) - Výsledky voleb 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dřínov (Kroměříž).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výsledky voleb 2022.pdf (PDF 754.46 kB)
VfB
<br> ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB D0 ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu,města,městské části,městského obvodu) pš399Ý.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> '.<.>.<.>.okres.FFPWŠÍŘŽ.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> konaných ve dnech (dne).?3:9$:.T.g4:99:29?2.byly podle výsledků převzatých od okrskových volebnich komisí zjištěny výsledky voleb v obci <.>
<br> Počet volebních okrsků 1 Počet okrskových volebnich komisi,která předaly výsledek hlasování 1 Seznam čisel volebních okrsků,jejichž výsledky nebyly předány ——————— Počet volebních obvodů 1 Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů a jejich dodatků 355 Celkový počet voličů,kterým byly vydány úřední obálky 224 Celkový počet odevzdaných úředních obálek 224
<br> A) Jména a přijmení zvolených členů zastupitelstva:
<br> Pořadí Jméno a příjmení Věk Pořadí na HL Počet hlasů zvolení Volební strana č.1 — SOkOl Dřínov 1.XXXXXXXX XXXX XX X.XXX X.XXXXX XXXX XX X.XXX X.XXXXXXXXX XXXXXXXX XX X.XXX X.XXXXXX XXXXXXXXX XX X.XX Volební strana č.X — Sdružení nezávislých kandidátů 1.XXXXX XXXXXXX XX X.XXX X.XXXXXXXX XXXXXXXX XX X.XXX X.XXXXXXX XXXXXXXXX XX X.XXX X.XXXXX XXXX XX X.XXX X.XXX XXXX XX l.XX
<br> B) Jména & příjmení náhradníků:
<br> Pořadí Jméno a příjmení Věk Pořadí na HL Počet hlasů náhrad.Volební strana č.1 — Sokol Dřínov 1.XXXXXX XXXXXX XX X.XX X.XXXXX XXXXX XX X.XX X.XXXXX XXXXX XX _ X.XX X.XXXXXX XXXXXXX \ XX X.XX X.XXXXX XXXXX XX X.XX Volební strana č.X - Sdružení nezávislých kandidátů 1.XXX XXXXX XX X.XX X XXXXXX XXXXX XX X.XXX X.XXXXX XXXXXXXXXXXX XX X.XX X XXXXXX XXXXX XX B.XXX
<br> C) Celkový počet platných hlasů pro jednotlivé volební strany a pro jednotlivé kandidáty,hranice počtu hlasů pro změnu pořadí kandidáta pro přidělení mandátu:
<br> Volební strana č.1 - XXXXX Dřínov Počet hlasů pro stranu: XXX,hranice: XX,2 Kandidáti Poř.Jméno a příjmení Počet hlasů číslo 1.XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX
<br> XXXXXX * str.č.X
<br> V/B
<br> ZÁPIS o VÝS...

Načteno

edesky.cz/d/5671671


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dřínov (Kroměříž)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz