« Najít podobné dokumenty

Obec Studnice (Vyškov) - Rozpočtové opatření č. 8/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Studnice (Vyškov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Obec Studnice,IČO 00292338 okres VyškOV Rozpočtové opatření č.8/2022 — srpen
<br> pr1_| my
<br> odápar.oložka opis UZ SR dosud UR nově UR změna
<br> 4111 Neinvestiční přijaté transfz všeob.poklsprávy SR 98187 32000 32000 32000 3722 2310 Příjem z prodeje kratka drobn.dlouh.neinv.maj.300 300 5512 2322 Příjem z pojistných plnění 5600 5600
<br> celkem příjmv 3 7900
<br> výdaje popis
<br> 0dd.par.olažka UZ SR dosud UR nově UR změna 2212 5169 Nákup ostatních služeb 3100 6200 3100 2310 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5000 5000 20000 15000 2321 5171 Opravy a udržování 50000 50000 53000 3000 3341 5171 Opravy a udržování 20000 20000 99000 79000 3341 6122 Stroje,přístroje,zařízení 103400 103400 3639 6121 Stavby 50000 50000 59000 9000 3745 5011 Platy zaměstv pr.poměru vyjma zaměstna služ.m.350000 350000 290000 -60000 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 50000 80000 140000 60000 6112 5173 Cestovné 5000 5000 10000 5000 6115 5139 Volby do zastupitelstva obce - materiál 98187 3000 3000 6115 5175 Volby do zastupitelstva obce - pohoštění 98187 3000 3000 6115 5021 Volby do zastupitelstva obce - ostatní osobní výdaje 98187 24000 24000 6115 5173 Volby do zastupitelstva obce — cestovné 98187 1000 1000 6115 5137 Volby do zastupitelstva obce - drob.dlouh.hmot.maj.98187 1000 1000
<br> celkem výdaje 249500 financování
<br> | 81 15 211600 celkem financování 211600
<br> Změna financování: 21 1600
<br> Změna příjmů: ' 37900
<br> Změna výdajů: 249500 _ <.>
<br> Schváleno starostou obce:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.— dne 18.08.2022

Načteno

edesky.cz/d/5651997

Meta

Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Studnice (Vyškov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz