« Najít podobné dokumenty

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - Odborný referent – Pokusník, Odbor provozní a zkušební Sekce rostlinné výroby, Zkušební stanice Chrlice (PDF, 881 KB) (PDF, 881 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Odborný referent – Pokusník, Odbor provozní a zkušební Sekce rostlinné výroby, Zkušební stanice Chrlice (PDF, 881 KB) (PDF, 881 KB)
Hroznová 2 www.ukzuz.cz IČO: 00020338
603 00 Brno ID DS: ugbaiq7 DIČ: CZ00020338
<br> 1/2
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
<br> Odborný referent – Pokusník
Odbor provozní a zkušební
<br> Sekce rostlinné výroby
Č.j.: UKZUZ 165482/2022
Datum: 13.září 2022
<br>
Vedoucí služebního úřadu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského jako služební
orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě (dále jen „zákon“) <,>
vyhlašuje výběrové řízení na služební místo
<br> Odborný referent – Pokusník
Odbor provozní a zkušební
<br> Sekce rostlinné výroby
<br>
v oboru služby „42 – Zemědělství a rostlinolékařská péče“,s místem výkonu služby: Zkušební stanice
Chrlice,U jezu 390/3,66442 Brno.Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním
poměru na dobu neurčitou1.Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je listopad 2022 (nebo
dle dohody) <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 8.platové třídy <.>
<br> Popis základních činností:
 Samostatný výkon státního dozoru pro registraci krmiv,přípravků na ochranu rostlin,hnojiv a
<br> certifikaci rozmnožovacího materiálu a pro ochranu půdy a kontrolu vstupů do půdy včetně
<br> biologického a laboratorního zkoušení <.>
<br>  Vykonávat technické práce při zakládání,ošetřování a sklizni pokusů na základě metodických
<br> pokynů hlavního specialisty pro plodiny nebo vedoucího oddělení <.>
<br>  Zajišťovat příjem a evidenci osiv do odrůdových zkoušek a jejich reexpedici na pokusné lokality <.>
<br>  Provádět u příslušných odrůdových zkoušek pozorování znaků dle metodik a vést o XXX
<br> přehledné záznamy <.>
<br>  Provádět rozbory vzorků rostlin za vegetace <.>
<br>  Odebírat vzorky pro morfologické,chemické a fyzikální rozbory <.>
<br>  Po sklizni zabezpečovat odborný dozor nad morfologickými,fyzikálními,chemickými a dalšími
<br> rozbory <.>
<br>  Operativně připravovat data z příslušných odrůdových zkoušek a předávat je ...

Načteno

edesky.cz/d/5650684

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz