« Najít podobné dokumenty

Obec Studnice (Vyškov) - Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva obce Studnice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Studnice (Vyškov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
OBEC STUDNICE
<br>.IČO: 00292338 Studnlce 66 č.účtu: 4826-731/0100 KB Vyškov tel: 702182985
<br>.„,mob.: +420777711332 683 08 StUdnlce u VySKOVa e-mail : starosta©obec-studnice.cz
<br> OZNÁMENÍ o době a místu konání voleb do Zastupitelstva obce Studnice
<br> Starosta obce Studnice podle ust.š 29 zák.číslo 491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
<br> OZNAMUJE:
<br> Volby do Zastupitelstva obce Studnice se uskuteční v pátek dne 23.září 2022 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu dne 24 září 2022 od 08:00 hodin do 14:00 hodin <.>
<br> Místem konání voleb do Zastupitelstva obce Studnice je volební místnost vkanceláři starosty obce Obecního úřadu Studnice <.>
<br> Právo volit do zastupitelstva obce má občan obce za předpokladu,že jde o státního občana České republiky,který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let,je v den voleb vobci přihlášen ktrvalému pobytu a státní občan jiného státu,který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let,je vden voleb vobci přihlášen ktrvalému pobytu a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva,kterou je Česká republika vázána <.>
<br> Voliči bude umožněno hlasování ve volbách do zastupitelstva obce poté,kdy po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky,popřípadě státní občanství státu,jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky.Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky,jde—li o cizince,průkazem o povolení kpobytu.Neprokáže-li volič svou totožnost a občanství České republiky nebo jiného členského státu nebude mu hlasování umožněno <.>
<br> Voličům budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky.V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti <.>
<br> Bc.XXXXXXXX XXXXX Starosta obce Studnice
<br> Vyvěšeno: % q XXXXX
<br> Sňato:

Načteno

edesky.cz/d/5643567


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Studnice (Vyškov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz