« Najít podobné dokumenty

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - Rada – Odborný referent pro plodiny, Oddělení zkoušek užitné hodnoty, Národní odrůdový úřad (PDF, 249 KB) (PDF, 249 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rada – Odborný referent pro plodiny, Oddělení zkoušek užitné hodnoty, Národní odrůdový úřad (PDF, 249 KB) (PDF, 249 KB)
Hroznová 2 www.ukzuz.cz IČO: 00020338
603 00 Brno ID DS: ugbaiq7 DIČ: CZ00020338
<br> 1/2
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
<br> Rada – Odborný referent pro plodiny
Oddělení zkoušek užitné hodnoty
<br> Národní odrůdový úřad
<br>
Č.j.: UKZUZ 153318/2022
Datum: 29.srpna 2022
<br>
Vedoucí služebního úřadu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského jako služební
orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě (dále jen „zákon“) <,>
vyhlašuje výběrové řízení na služební místo
<br> Rada – Odborný referent pro plodiny
Oddělení zkoušek užitné hodnoty
<br> Národní odrůdový úřad
<br>
v oboru služby „42 – Zemědělství a rostlinolékařská péče“,s místem výkonu služby na zkušební stanici
Čáslav,286 01 Filipov 19.Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na
dobu neurčitou1.Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je listopad 2022 (nebo dle
dohody) <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 11.platové třídy <.>
<br> Popis základních činností:
<br>
• zakládání,vedení hodnocení a sklizeň odrůdových pokusů se semennými okopaninami <,>
<br> • zajišťování příjmu,evidence,úpravy a distribuce osiv pro odrůdové zkoušky <,>
<br> • příprava podkladů pro založení a vedení pokusů <,>
<br> • hodnocení a zpracování výsledků odrůdových zkoušek <,>
<br> • příprava podkladů pro vydání rozhodnutí o registraci odrůd a Seznamu doporučených odrůd
<br>
Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se může zúčastnit uchazeč,který:
1.splňuje základní předpoklady stanovené zákonem,tj.2:
<br>
a) je státním občanem České republiky,občanem jiného členského státu Evropské unie nebo
<br> občanem státu,který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25
odst.1 písm.a) zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst.1 věta první zákona
dokládá příslušnými listinami,tj.průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství.Při
podání žádosti lze podle § ...

Načteno

edesky.cz/d/5615347

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz