« Najít podobné dokumenty

Obec Dřínov (Kroměříž) - Výzva vlastníkům nemovitostí - Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dřínov (Kroměříž).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Katastr_nemovitosti_2022.xls (XLS 1.21 MB)
tabKroměříž Název obce Název kú OPSUB - typ OPSUB - rč / IČ OPSUB - název OPSUB - adresa ID vlastnictví Podíl čitatel Podíl jmenovatel Parcela - výměra Název druhu pozemku Název způsobu využití pozemku Parcela (formátováno) Číslo LV (parcela) stavba - název části obce Stavba - název způsobu využití Stavba (formátováno) Číslo LV (budova) Koryčany Koryčany 144 zastavěná plocha a nádvoří Koryčany 669661,č.2084 1532 Koryčany objekt k bydlení č.p.677,část obce Koryčany,na parcele 2084 Rajnochovice Rajnochovice 38 zastavěná plocha a nádvoří Rajnochovice 739006,st.č.715 243 Rajnochovice stavba pro rodinnou rekreaci č.e.236,část obce Rajnochovice,na parcele st.715 Rajnochovice Rajnochovice 49 zastavěná plocha a nádvoří Rajnochovice 739006,st.č.735 246 Rajnochovice stavba pro rodinnou rekreaci č.e.210,část obce Rajnochovice,na parcele st.735 Vrbka Vrbka u Sulimova OFO XXXXXXXXX XXXXXX adresa neznámá XXXXXXXXXX X XXX XXX orná půda Vrbka u Sulimova 759490,č.1698 91 Vrbka Vrbka u Sulimova OFO XXXXXXXXX XXXXXX adresa neznámá XXXXXXXXXX X XX XXX orná půda Vrbka u Sulimova 759490,č.2040 682 Vrbka Vrbka u Sulimova OFO XXXXXXXXX XXXXXX adresa neznámá XXXXXXXXXX X XXX XXX orná půda Vrbka u Sulimova 759490,č.1698 91 Vrbka Vrbka u Sulimova OFO XXXXXXXXX XXXXXX adresa neznámá XXXXXXXXXX X XXX XXX orná půda Vrbka u Sulimova 759490,č.2040 682 Šelešovice Šelešovice OFO XXXXXXX XXXXXXXXX adresa neznámá XXXXXXXXXX X XX XXXX ostatní plocha ostatní komunikace Šelešovice 657328,č.622/5 709 Šelešovice Šelešovice OFO XXXXXX XXXXX adresa neznámá XXXXXXXXXX X XX XXXX ostatní plocha ostatní komunikace Šelešovice 657328,č.622/5 709 Šelešovice Šelešovice OFO Valenta Vojtěch adresa neznámá 1385239708 1 62 3507 ostatní plocha ostatní komunikace Šelešovice 657328,č.622/5 709 Šelešovice Šelešovice OFO XXXXXXXXX XXXXXXXXX adresa neznámá XXXXXXXXXX X XX XXXX ostatní plocha ostatní komunikace Šelešovice 657328,č.622/5 709 Šelešovice Šelešovice OFO XXXXXXXXXX XXXXX adresa neznámá XXXXXXXXXX X XX XXXX ostat...
Výzava_katastr_2022.pdf (PDF 192.6 kB)
Výzva občanům
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
<br> Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2
<br> Výzva
<br> podle § 65 odst.3 zákona č.256/2013 Sb <.>,katastrální zákon,vlastníkům nemovitostí a
dalším oprávněným,kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá,podle § 65 odst.3
zákona č.256/2013 Sb <.>,katastrální zákon,vlastníky nemovitostí a další oprávněné
osoby,kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě,jak vyžaduje
katastrální zákon,aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně
příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových <.>
<br> Seznam nemovitostí,jichž se tato výzva týká,je zveřejněn na webových stránkách
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka
majetku“,v části „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“ <.>
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost <,>
že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v § 1050,odst.2 zákona č <.>
89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,tj.do 31.12.2023,má se za to,že ji opustil.Potom ve
smyslu § 1045,odst.2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu <.>
<br> V Praze dne 6.3.2014 Ing.XXXXXXXX XXXXX v.r <.>
<br> generální ředitel

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dřínov (Kroměříž)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz