« Najít podobné dokumenty

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - Rada – Odborný referent, Oddělení registru vinic, Sekce rostlinné výroby Oblekovice (PDF, 259 KB) (PDF, 259 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rada – Odborný referent, Oddělení registru vinic, Sekce rostlinné výroby Oblekovice (PDF, 259 KB) (PDF, 259 KB)
Hroznová 2 www.ukzuz.cz IČO: 00020338
603 00 Brno ID DS: ugbaiq7 DIČ: CZ00020338
<br> 1/3
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
<br> Rada – Odborný referent
Oddělení registru vinic
Sekce rostlinné výroby
<br>
<br> Č.j.: UKZUZ 143852/2022
Datum: 15.srpna 2022
<br>
Vedoucí služebního úřadu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského jako služební
orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě (dále jen „zákon“) <,>
vyhlašuje výběrové řízení na služební místo
<br>
<br> Rada – Odborný referent
Oddělení registru vinic
Sekce rostlinné výroby
<br>
<br>
v oboru služby „42 – Zemědělství a rostlinolékařská péče“,s místem výkonu služby Evropská 16/25 <,>
Oblekovice,671 81 Znojmo.Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru
na dobu neurčitou1.Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je říjen 2022 (nebo dle dohody) <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 11.platové třídy <.>
<br> Popis základních činností:
<br>
➢ Provádění autorizací vinic,resp.kontrolování vinic před klučením <.>
➢ Ve správním řízení vyřizování žádostí a oznámení plynoucí ze zákona o vinohradnictví a
<br> vinařství <.>
➢ Zpracování podaných povinných prohlášení dle zákona o vinohradnictví a vinařství
<br> a souvisejících předpisů EU <.>
➢ Vyhodnocení plnění povinností dle zákona o vinohradnictví a vinařství a souvisejících předpisů
<br> EU <.>
➢ Kontrola u fyzických nebo právnických osob,zda strukturální situace vyplývající
<br> z údajů uvedených v registru pěstitelů a v registru produkce odpovídá skutečnosti dle
evidenčních knih.Úprava údajů v registru vinic podle výsledků této kontroly <.>
<br> ➢ Provádění úkonů na úseku evidence prohlášení,ukládání XXX do databáze a průběžná evidence
veškerých změn v registru vinic <.>
<br> ➢ Při porušení zákona o vinohradnictví a vinařství a souvisejících předpisů EU zajišťování
podkladů pro sankční řízení <.>
<br> ➢ Zjišťování souladu evidovaných...

Načteno

edesky.cz/d/5580807

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz