« Najít podobné dokumenty

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - Rada – Odborný referent pro plodiny, Oddělení zkoušek užitné hodnoty, Národní odrůdový úřad Brno (PDF, 251 KB) (PDF, 251 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rada – Odborný referent pro plodiny, Oddělení zkoušek užitné hodnoty, Národní odrůdový úřad Brno (PDF, 251 KB) (PDF, 251 KB)
Hroznová 2 www.ukzuz.cz IČO: 00020338
603 00 Brno ID DS: ugbaiq7 DIČ: CZ00020338
<br> 1/2
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
<br> Rada – Odborný referent pro plodiny
Oddělení zkoušek užitné hodnoty
<br> Národní odrůdový úřad
<br>
Č.j.: UKZUZ 142813/2022
Datum: 9.srpna 2022
<br>
Vedoucí služebního úřadu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského jako služební
orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě (dále jen „zákon“) <,>
vyhlašuje výběrové řízení na služební místo
<br> Rada – Odborný referent pro plodiny
Oddělení zkoušek užitné hodnoty
<br> Národní odrůdový úřad
<br>
v oboru služby „42 – Zemědělství a rostlinolékařská péče“,s místem výkonu služby Brno a zkušební
stanici Chrlice,U jezu 390/3,66442 Brno.Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve
služebním poměru na dobu neurčitou1.Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je říjen 2022
(nebo dle dohody) <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 11.platové třídy <.>
<br> Popis základních činností:
<br>
• Vykonávání technických prací při zakládání,ošetřování a sklizni odrůdových pokusů <,>
<br> • zajišťování příjmu a evidence osiv do odrůdových zkoušek a jejich reexpedice na pokusné
lokality <,>
<br> • provádění pozorování znaků u příslušných odrůdových zkoušek,provádění odběrů vzorků za
vegetace <,>
<br> • provádění a odborný dozor nad morfologickými,fyzikálními,chemickými a dalšími rozbory <,>
<br> • hodnocení a zpracovávání výsledků zkoušek užitné hodnoty odrůd <.>
<br>
Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se může zúčastnit uchazeč,který:
1.splňuje základní předpoklady stanovené zákonem,tj.2:
<br>
a) je státním občanem České republiky,občanem jiného členského státu Evropské unie nebo
<br> občanem státu,který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25
odst.1 písm.a) zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst.1 věta první zákona
dokládá příslušnými listi...

Načteno

edesky.cz/d/5568573

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz