« Najít podobné dokumenty

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - Rada – Odborný referent Národní referenční laboratoř pro zkoušení osiv a sadby Praha, Národní referenční laboratoř (PDF, 823 KB) (PDF, 823 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rada – Odborný referent Národní referenční laboratoř pro zkoušení osiv a sadby Praha, Národní referenční laboratoř (PDF, 823 KB) (PDF, 823 KB)
Hroznová 2 www.ukzuz.cz IČO: 00020338
603 00 Brno ID DS: ugbaiq7 DIČ: CZ00020338
<br> 1/2
<br>
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
<br>
Rada – Odborný referent
Národní referenční laboratoř pro zkoušení osiv a sadby Praha <,>
<br> Národní referenční laboratoř
Č.j.: UKZUZ 140726/2022
Datum: 4.srpna 2022
<br>
<br> Vedoucí služebního úřadu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského jako služební
orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě (dále jen „zákon“) <,>
vyhlašuje výběrové řízení na služební místo
<br> Rada – Odborný referent
Národní referenční laboratoř pro zkoušení osiv a sadby Praha <,>
<br> Národní referenční laboratoř
<br>
v oboru služby „142 – Zemědělství a rostlinolékařská péče“,místo výkonu služby: Za Opravnou 4/4 <,>
150 06 Praha 5.Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru dobu
neurčitou1.Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je září 2022 (nebo dle dohody) <.>
<br>
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 11.platové třídy <.>
<br> Popis základních činností:
<br>  vyhodnocení a zpracování výsledků zkoušek rozmnožovacího materiálu v rámci uznávacího
řízení,akreditovaných rozborů,kontroly osiva a kontroly pověřených osob
<br>  provádění kontroly rozmnožovacího materiálu,včetně přípravy,zkoušení a posuzování
příslušné dokumentace
<br>  práce s dokumenty a písemná komunikace v anglickém jazyce
<br> Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se může zúčastnit uchazeč,který:
1.splňuje základní předpoklady stanovené zákonem,tj.2:
<br> a) je státním občanem České republiky,občanem jiného členského státu Evropské unie nebo
občanem státu,který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25
odst.1 písm.a) zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst.1 věta první zákona
dokládá příslušnými listinami,tj.průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství.Při
podání žádosti lze podle § 26 odst.2 zák...

Načteno

edesky.cz/d/5555228

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz