« Najít podobné dokumenty

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - Rada/Odborný rada – specialista POR Oddělení koordinace odborného hodnocení Odbor přípravků na ochranu rostlin Brno (PDF, 860 KB) (PDF, 860 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rada/Odborný rada – specialista POR Oddělení koordinace odborného hodnocení Odbor přípravků na ochranu rostlin Brno (PDF, 860 KB) (PDF, 860 KB)
Hroznová 2 www.ukzuz.cz IČO: 00020338
603 00 Brno ID DS: ugbaiq7 DIČ: CZ00020338
<br> 1/2
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
<br> Rada/Odborný rada – specialista POR
Oddělení koordinace odborného hodnocení
<br> Odbor přípravků na ochranu rostlin
Č.j.: UKZUZ 141219/2022
Datum: 4.srpna 2022
<br>
Vedoucí služebního úřadu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského jako služební
orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě (dále jen „zákon“) <,>
vyhlašuje výběrové řízení na služební místo
<br> Rada/Odborný rada – specialista POR
Oddělení koordinace odborného hodnocení
<br> Odbor přípravků na ochranu rostlin
<br>
v oboru služby „42 – Zemědělství a rostlinolékařská péče“,s místem výkonu služby: Zemědělská
1752/1 a,613 00 Brno.Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na
dobu neurčitou1.Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je říjen 2022 (nebo dle dohody) <.>
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 11.platové třídy <.>
<br> Popis základních činností:
<br>  Koordinace odborného hodnocení přípravků,účinných látek,safenerů a synergentů <.>
<br>  Vyřizování žádostí o povolení přípravků na ochranu rostlin,vedení správního řízení
<br>  Vypracování zpráv o hodnocení přípravků na ochranu rostlin a účinných látek v českém i
anglickém jazyce
<br>  Komunikace se zástupci výrobců přípravků,povolovacích úřadů jiných členských zemí
v českém i anglickém jazyce
<br>  Práce s žádostmi a jinými dokumenty v českém i anglickém jazyce
<br>  Práce s databázovým systémem a kancelářským SW (MS OFFICE)
<br>  Účast na jednáních a pracovních cestách v zahraničí
<br> Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se může zúčastnit uchazeč,který:
<br>
1.splňuje základní předpoklady stanovené zákonem,tj.2:
<br>
a) je státním občanem České republiky,občanem jiného členského státu Evropské unie nebo
občanem státu,který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářsk...

Načteno

edesky.cz/d/5555227

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz