« Najít podobné dokumenty

Obec Studnice (Vyškov) - Nařízení VÚ Březina - vyhlášení období zvýšeného rizika vzniku požárů

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Studnice (Vyškov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Ú je zd n í ú ř a d B ř e z i n a
V í t a N e j e d l é h o 6 9 2,6 8 2 0 1 V y š k o v,I D – 7 q 2 b 3 k a
<br>
<br>
<br>
<br>
NAŘÍZENÍ
<br> Újezdního úřadu Březina č.10/2022
<br> ze dne 18.července 2022 <,>
<br> kterým se vyhlašuje období zvýšeného rizika vzniku požárů
<br> na území vojenského újezdu Březina
<br>
<br> Újezdní úřad Březina jako věcně příslušný správní úřad dle § 31 odst.1 a § 33,odst.1 písm.j)
zákona č.222/1999 Sb <.>,o zajišťování obrany České republiky,ve znění pozdějších předpisů
a místně příslušný podle § 6 odst.2 zákona č.15/2015 Sb <.>,o zrušení vojenského újezdu Brdy <,>
o stanovení hranic vojenských újezdů,o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů
(zákon o hranicích vojenských újezdů),vydává toto nařízení:
<br> ČÁST PRVNÍ
<br> Čl.1
<br> Úvodní ustanovení
<br> 1.Toto nařízení stanovuje opatření k zabezpečení požární ochrany na území vojenského újezdu
Březina <.>
<br> 2.Stanovená opatření reflektují potřeby eliminovat zdroje a příčiny vzniku požárů a zajistit
aplikaci ustanovení zákona č.133/1985 Sb <.>,o požární ochraně ve smyslu pozdějších
předpisů <.>
<br> 3.Ustanovení tohoto nařízení jsou závazná pro všechny osoby pohybující se a vykonávající
činnost na území vojenského újezdu <.>
<br> 4.V souladu s § 38 odst.1 zákona č.222/1999 Sb <.>,o zajišťování obrany České republiky <,>
ve znění pozdějších předpisů jsou osoby,které se pohybují nebo vykonávají činnost
na území vojenského újezdu,povinny se před vstupem seznámit s aktuálními režimovými
a bezpečnostními opatřeními a dodržovat je <.>
<br> ČÁST DRUHÁ
<br> Čl.2
<br> Stanovení opatření k zabezpečení požární ochrany
<br> 1.Do odvolání tohoto nařízení platí na celém území vojenského újezdu Březina tato
mimořádná opatření:
<br> a) zákaz používat imitační prostředky a svítící střelivo ke všem zbraňovým systémům;
<br> b) zákaz rozdělávání ohňů a manipulace s otevřeným ohněm v lese;
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> c) zákaz rozdělávání ohňů a manipulace s otevřeným ohněm v nezalesněných část...

Načteno

edesky.cz/d/5522285

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Studnice (Vyškov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz