« Najít podobné dokumenty

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - Rada/Odborný rada – inspektor, Oddělení kontroly zemědělských vstupů Plzeň, Odbor kontroly zemědělských vstupů (PDF, 844 KB) (PDF, 844 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rada/Odborný rada – inspektor, Oddělení kontroly zemědělských vstupů Plzeň, Odbor kontroly zemědělských vstupů (PDF, 844 KB) (PDF, 844 KB)
Hroznová 2 www.ukzuz.cz IČO: 00020338
656 06 Brno ID DS: ugbaiq7 DIČ: CZ00020338
<br> 1/3
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
<br> Rada/Odborný rada – inspektor
Oddělení kontroly zemědělských vstupů Plzeň
<br> Odbor kontroly zemědělských vstupů
<br> Č.j.: UKZUZ 125177/2022
Datum: 1.července 2022
<br>
Vedoucí služebního úřadu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského jako služební
orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě (dále jen „zákon“) <,>
vyhlašuje výběrové řízení na služební místo
<br> Rada/Odborný rada – inspektor
Oddělení kontroly zemědělských vstupů Plzeň/Klatovy
<br> Odbor kontroly zemědělských vstupů
<br>
v oboru služby „42 – Zemědělství a rostlinolékařská péče“,s místem výkonu služby Plzeň/Klatovy <.>
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou1 <.>
Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je září 2022 (nebo dle dohody) <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 11.platové třídy <.>
<br> Popis základních činností:
<br>
 Komplexní výkon inspekční činnosti v oblasti přípravků na ochranu rostlin,hnojiv a půdy <.>
<br>  Dozor nad postupy při provádění ochrany rostlin,nad výdejem,skladováním a distribucí
<br> přípravků na ochranu rostlin a kontrola jejich biologických ověřování a experimentálního
<br> použití <.>
<br>  Organizace a provádění osvědčování odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na
<br> ochranu rostlin <.>
<br>  Sběr XXX o spotřebě přípravků pro ČSÚ <.>
<br>  Odběr vzorků přípravků na ochranu rostlin a hnojiv <.>
<br>  Výkon odborného dozoru nad dodržováním povinností stanovenými příslušnými právními
<br> předpisy ČR a EU <.>
<br> Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se může zúčastnit uchazeč,který:
<br>
1.splňuje základní předpoklady stanovené zákonem,tj.2:
<br>
a) je státním občanem České republiky,občanem jiného členského státu Evropské unie nebo
občanem státu,který ...

Načteno

edesky.cz/d/5505481


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz