« Najít podobné dokumenty

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - Rada/Odborný rada –inspektor, Oddělení kontroly zemědělských vstupů Chrastava (PDF, 910 KB) (PDF, 910 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rada/Odborný rada –inspektor, Oddělení kontroly zemědělských vstupů Chrastava (PDF, 910 KB) (PDF, 910 KB)
Hroznová 2 www.ukzuz.cz IČO: 00020338
656 06 Brno ID DS: ugbaiq7 DIČ: CZ00020338
<br> 1/2
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
<br> Rada/Odborný rada – inspektor <,>
Oddělení kontroly zemědělských vstupů Chrastava
<br> Odbor kontroly zemědělských vstupů
<br> Č.j.: UKZUZ 125180/2022
Datum: 1.července 2022
<br>
Vedoucí služebního úřadu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského jako služební
orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě (dále jen „zákon“) <,>
vyhlašuje výběrové řízení na služební místo
<br> Rada/Odborný rada – inspektor <,>
Oddělení kontroly zemědělských vstupů Chrastava
<br> Odbor kontroly zemědělských vstupů
<br>
v oboru služby „42 – Zemědělství a rostlinolékařská péče“,místo výkonu služby: Bílokostelecká
208,46331 Chrastava.Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na
dobu neurčitou1.Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je září 2022 (nebo dle dohody) <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 11.platové třídy <.>
<br> Popis základních činností:
<br> Popis činnosti místa:
<br>  komplexní výkon státní kontroly v oblasti zemědělských výrobků a surovin
 odběr vzorků hnojiv,půdy,krmiv
 sledování a vyhodnocování vývoje kvality a zdravotní nezávadnosti zemědělských výrobků
<br> nebo vstupů do půdy a zemědělství
 Zajišťování agendy agrochemického zkoušení zemědělských půd (AZZP) a s tím související
<br> zpracování plánů a organizace odběrů půdních vzorků pro AZZP,včetně evidence průběhu
AZZP
<br>  metodická,poradenská a konzultační činnost v oboru zemědělské inspekce
<br> Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se může zúčastnit uchazeč,který:
<br>
1.splňuje základní předpoklady stanovené zákonem,tj.2:
<br>
a) je státním občanem České republiky,občanem jiného členského státu Evropské unie nebo
občanem státu,který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25
odst.1 písm.a) zákona]; Splnění...

Načteno

edesky.cz/d/5505479

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz