« Najít podobné dokumenty

Obec Studnice (Vyškov) - Záměr prodeje části pozemku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Studnice (Vyškov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
OBEC STUDNICE
<br> _ rčo; 00292338 Studnice 66 č.ÚČÍUJ 4325-731/0100 KB Vyškov tel“ 702182985._ mob.<.> - +420777711332 683 08 StUdnlce l.I VySkova e-maí'l: starosta—Qohec-studnřcecz
<br> Obec Studnice zveřejňuje podle 5 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecním zřízení),ve znění pozdějších předpisů,Z á m ě r prodat v obci Studnice,část pozemku parcelní číslo 569130,který se nachází v katastrálním území Studnice u Vyškova 758604.Uvedený pozemek je zapsán na listu vlastnictví č.10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,Katastrální pracoviště Vyškov.Jedná se o pozemek,který není obci nijak využíván,v současné době je z větší části zarostlý keři a náletovými stromy a je využíván majiteli sousedních nemovitostí jako přístup na jejich pozemek.Část pozemku určeného kprodeji je vyznačena na přiložené mapce <.>
<br> Zájemci o koupi nemovitostí se mohou k tomuto záměru vyjádřit a podat své žádosti do 9.července 2022 <.>
<br> Tento záměr byl schválen zastupitelstvem obce Studnice na jeho 25.zasedání dne 15.června 2022 usnesením č.14 <.>
<br> Studnice 23.června 2022
<br> Bc.Ja oslav Fládr starosta obce Studnice
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne: 23.června 2022
<br> Sňato z úřední desky dne:

Načteno

edesky.cz/d/5468023


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Studnice (Vyškov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz