« Najít podobné dokumenty

Obec Studnice (Vyškov) - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Studnice (Vyškov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Městský úřad Vyškov Masaryžšššláťyčšlll
<br> Odbor dopravy www.vyskov-mesto.cz
<br> Sp.zn: MV 36170/2022 OD 5 Ve Vyškově dne 21.6.2022 Č.j.: MV 36170/2022 OD/5Šl
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Městský úřad Vyškov,odbor dopravy,podle 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní & přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích — na silnicích II.a III.třídy,na místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích,postupem v souladu s ust.5 171 a násl.části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a podle zvláštní úpravy 5 77 odst.5 zákona o silničním provozu,na základě podnětu,který podala právnická osoba: veřejně přístupných účelových komunikacích,zahájil na základě podnětu právnické osoby — Obec Studnice <,>
<br> Studnice 66,683 08 Studnice u Vyškova,IČ: 00292338,po projednání s dotčeným orgánem dle 5 77 odst.2 písm.b) a odst.3 zákona o silničním provozu,kterým je Policie ČR,Krajské ředitelství policie JmK,Územní odbor Vyškov,Dopravní inspektorát KRPB- 86612- l/ČJ- 2022- 061206— MS,ze dne 24.4 2022,podle 5 77 odst.1 písm c) zákona o silničním provozu <.>
<br> stanoví místní úpravu provozu
<br> na veřejně přístupné účelové komunikaci (budoucí MK) v obci Studnice <,>
<br> vrámci akce: „PRODLOUZENI IS A PRIPOJKY V OBCI STUDNICE II.“ — Osazení svislého dopravního značení IZ Sa „Obytná zóna“ (2x) a IZ 5b „Konec obytné zóny“(2x) a IP 12 „Vyhrazené parkoviště“ (lx) s vyznačeným piktogramem 225 (osoba na invalidním vozíku) a vyznačení vodorovného dopravního značením V lOf „Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou — usměrnění a zklidnění silničního provozu a bezproblémové parkování voz...

Načteno

edesky.cz/d/5468021

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Studnice (Vyškov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz