« Najít podobné dokumenty

Obec Studnice (Vyškov) - Konkurzní řízení na obsazení místa ředitele - ředitelky Mateřské školy Studnice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Studnice (Vyškov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
OBEC STUDNICE
<br> Studnice 66 IČO: 00292338
<br> 683 08 Studnice u Vyškova č.účtu: 4826731/0100 KB Vyškov tel.“ 702182985 mob.: +420777711332 e-mail : starosta©obec-studnice.cz
<br> v
<br> Starosta obce Studnice ve smyslu ustanovení 5 166 odst.2 zákona 0.561/2004 Sb <.>,o předškolním,základním,střením,vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozděj ších předpisů,vyhlašuje
<br> konkurz na pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Studnice - příspěvkové organizace,okres Vyškov
<br> se sídlem Studnice l,683 O8 Studnice
<br> Požadavky:
<br> splněné předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činnosti ředitele školy/školského zařízení podle zákona č.563/2004 Sb <.>,o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,ve znění pozděj ších předpisů;
<br> znalost problematiky organizace,řízení a financování ve školství a příslušných předpisů; organizační a řídící schopnosti,dobrá znalost práce na PC <.>
<br> Náležitosti písemné přihlášky:
<br> formulaci,ze které vyplyne,že se jedná o přihlášku uchazeče do konkurzního řízení na uvedené vedoucí pracovní místo;
<br> jméno a příjmení uchazeče včetně titulu;
<br> datum narození uchazeče;
<br> místo trvalého pobytu uchazeče;
<br> korespondenční adresu uchazeče (liší-li se od adresy místa trvalého pobytu)
<br> písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkursního řízení ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR)
<br> K přihlášce přiložte:
<br> úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce,případně doklady o dalším vzdělání/ maturitní vysvědčení) <,>
<br> doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe Včetně pracovního zařazení (např.pracovní smlouvy,potvrzení o zaměstnání atd.) <,>
<br> strukturovaný profesní životopis <,>
<br> písemnou pedagogickou koncepci a koncepci rozvoje školy ...

Načteno

edesky.cz/d/5468020

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Studnice (Vyškov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz