« Najít podobné dokumenty

Obec Dřínov (Kroměříž) - Oznámení o zasedání zastupitelstva obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dřínov (Kroměříž).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o konání veřejné schůze ZO 23.6.2022.pdf (PDF 142.97 kB)
Obec Dřínov
Dřínov 155,768 33 Morkovice,okres Kroměříž,IČ: 00287156
<br>
<br> OZNÁMENÍ
o zasedání zastupitelstva obce
<br>
<br> Obec Dřínov
<br> Obecní úřad Dřínov
<br>
<br> INFORMACE
o konání zasedání Zastupitelstva obce Dřínov
<br>
<br> Obecní úřad Dřínov v souladu s ustanovením § 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích
<br> (obecní zřízení),v platném znění,informujeme o konání zasedání Zastupitelstva obce
<br> Dřínov,svolaného starostou obce Miroslavem Štěpánkem <.>
<br> Místo konání: Obec Dřínov – zasedací místnost obecního úřadu,Dřínov č.p.155
<br> Doba konání: 23.6.2022 od 19:00 hodin
<br>
<br> Navržený program:
<br>
1.Zahájení zasedání a schválení programu
2.Schválení závěrečného účtu a účetní závěrky obce Dřínov a účetní závěrky Mateřské
<br> školy Dřínov za rok2021,včetně rozdělení hospodářského výsledku
<br> 3.Schválení darovací smlouvy s TJ Sokol Dřínov
4.Schválení smlouvy o dílo na rekonstrukci rybníka Vrchňáku
5.Schválení výkonu TDI
6.Schválení Dodatku č.1 ke smlouvě o úvěru
7.Různé
8.Diskuze
9.Závěr
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> XXXXXXXX XXXXXXXX,v.r <.>
<br> starosta
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne: 15.6.2022
<br>
<br>
<br> Sejmuto z úřední desky dne:

Načteno

edesky.cz/d/5449626

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dřínov (Kroměříž)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz