« Najít podobné dokumenty

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - Rada – Odborný referent, Oddělení terénní kontroly a koordinace Odbor osiv a sadby Praha (PDF, 881 KB) (PDF, 881 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rada – Odborný referent, Oddělení terénní kontroly a koordinace Odbor osiv a sadby Praha (PDF, 881 KB) (PDF, 881 KB)
Hroznová 2 www.ukzuz.cz IČO: 00020338
656 06 Brno ID DS: ugbaiq7 DIČ: CZ00020338
<br> 1/2
<br>
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
<br> Rada – Odborný referent <,>
Oddělení terénní kontroly a koordinace
<br> Odbor osiv a sadby
<br>
Č.j.: UKZUZ 102386/2022
Datum: 10.června 2022
<br>
<br> Vedoucí služebního úřadu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského jako služební
orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě (dále jen „zákon“) <,>
vyhlašuje výběrové řízení na služební místo
<br> Rada – Odborný referent <,>
Oddělení terénní kontroly a koordinace
<br> Odbor osiv a sadby
<br>
<br> v oboru služby „42 – Zemědělství a rostlinolékařská péče“.Místem výkonu práce je Za opravnou 4 <,>
150 06 Praha 5.Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu
neurčitou1.Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je září 2022 (nebo dle dohody) <.>
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 11.platové třídy <.>
<br>
Popis základních činností:
 administrativní práce v oddělení související s odborným referátem
<br>  evidence a kontrola žádostí o uznání osiva,evidence hlášení osiva z jiných zemí
<br>  hodnocení množitelských porostů,vegetačních zkoušek
<br>  spravování katalogu odrůd v rámci svěřeného referátu
<br>  práce v odborných systémech odboru,na portálu farmáře a v LPIS
<br>  spolupráce s dalšími plodinovými referenty,inspektory OTI a NRLOOS
<br> Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se může zúčastnit uchazeč,který:
1.splňuje základní předpoklady stanovené zákonem,tj.2:
<br>
a) je státním občanem České republiky,občanem jiného členského státu Evropské unie nebo
<br> občanem státu,který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25
odst.1 písm.a) zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst.1 věta první zákona
dokládá příslušnými listinami,tj.průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství.Při
podání žádost...

Načteno

edesky.cz/d/5438215

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz