« Najít podobné dokumenty

Obec Studnice (Vyškov) - Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - hody

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Studnice (Vyškov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Mestsky urad Vyskov ““*““WĚÉŠÉFáÉyĚÍLl
<br> Odbor dopravy www.vyskov-meslo.cz
<br> Sp.zn.: MV 454483022 OD Ve Vyškově dne 7.6.2022 C j.: MV 454480022 ODB ŠI
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Stanovení přechodně úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Městský úřad Vyškov,odbor dapravy,podle & 124 odst.6 zákona č.36112000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní & přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích — na silnicích 11.a III.třídy,na místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikací.postupem v souladu s ustanovením & lÍf'l & násl.části šesté zákona č.5003004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),na základě podnětu,právnické osoby — Obec Studnice,Studnice 66,683 08 Studnice u Vyškova IČ: 00292338,ze dne 3.6.2022,po projednání sdotčeným orgánem dle 5 77 odst.2 písm.b) a odst,3 zákona osilničnim provozu,kterým je Policie ČR,Krajské ředitelství policie JmK,Uzemní odbor Vyškov,Dopravní inspektorát,KRPB-l2087l—IIČJ-202l-OólZOó-MS,ze dne 1.6.2022,(doba platnosti vyjádření končí 29.8.2022),zmoci úřední.podle š ?? odst.l písm.c) zákona o silničním provozu
<br> stanovuje přechodnou úpravu provozu na silnici: 11187740,111137728,na místní komunikaci (náves — autobusové nádraží),v k.ú.: Studnice důvod: pořádání kulturní akce — „Hody“,podle potvrzeného & schváleného návrhu přechodné úpravy provozu zpracovaného: TRASIG
<br> s.r.o <.>,sídlem Vyškov,Jízdárenská 59023.IČ: 269 22 151,červen 2022,který je přílohou & nedílnou součástí tohoto stanovení přechodné úpravy provozu <.>
<br> tel.: SI? 3111 1 l 1 e-mail: poslagmmeuvgskovcz bankovní spojení: MOBI/DIDO fax 517 30! 404 IC: 00292427
<br> C.j.: MV 454430022 ono 31
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
<br> Provedení přechodné úpravy provozu musí být v souladu s vyhláškou č.2949015 Sb <...

Načteno

edesky.cz/d/5437741

Meta

Veřejná vyhláška   Stavební informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Studnice (Vyškov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz