« Najít podobné dokumenty

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - Odborný rada – vedoucí Zkušební stanice pro polní vegetační zkoušky Přerov nad Labem (PDF, 909 KB) (PDF, 909 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Odborný rada – vedoucí Zkušební stanice pro polní vegetační zkoušky Přerov nad Labem (PDF, 909 KB) (PDF, 909 KB)
Hroznová 2 www.ukzuz.cz IČO: 00020338
656 06 Brno ID DS: ugbaiq7 DIČ: CZ00020338
<br> 1/3
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
<br> XXXXXXX XXXX – vedoucí Zkušební stanice X
Zkušební stanice pro polní vegetační zkoušky Přerov nad Labem
<br> Odbor provozní a zkušební
<br>
Č.j.: UKZUZ 096322/2022
Datum: 31.května 2022
<br>
<br> Vedoucí služebního úřadu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského jako služební
orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“),vyhlašuje výběrové řízení na služební místo
<br> XXXXXXX XXXX – vedoucí Zkušební stanice X
<br> Zkušební stanice pro polní vegetační zkoušky Přerov nad Labem
Odbor provozní a zkušební
<br>
v oboru služby „42 – Zemědělství a rostlinolékařská péče“,s místem výkonu služby: Zkušební stanice <,>
Přerov nad Labem 420,289 16
<br> Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru dobu neurčitou2 <.>
Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je srpen 2022,(nebo dle dohody) <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 12.platové třídy <.>
<br> Náplň činnosti na služebním místě spočívá v řízení zkušební činnosti na úseku zkoušení odrůd a též
<br> komplexní řízení provozu pracoviště <.>
<br> Vedoucí odpovídá za řádné hospodaření a nakládaní s finančními prostředky ZS,v souladu s vnitřními
<br> předpisy ústavu,správu majetku,jeho ochranu a ostrahu a též za bezpečnost a ochranu zdraví,požární
<br> ochranu ZS <.>
<br> Bude zajišťovat provedení všech typů následných vegetačních zkoušek,polní odrůdové zkoušky pro
<br> registraci a právní ochranu brambor <.>
<br>
<br> Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se může zúčastnit uchazeč,který:
<br> 1.splňuje základní předpoklady stanovené zákonem,tj.3:
a) je státním občanem České republiky,občanem jiného členského státu Evropské unie nebo
<br> občanem státu,který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském pr...

Načteno

edesky.cz/d/5409787

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz