« Najít podobné dokumenty

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - Rada/Odborný rada – inspektor, Oddělení kontroly zemědělských vstupů Brno (pracoviště Jaroměřice nad Rokytnou), Odbor kontroly zemědělských vstupů (PDF, 924 KB) (PDF, 924 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rada/Odborný rada – inspektor, Oddělení kontroly zemědělských vstupů Brno (pracoviště Jaroměřice nad Rokytnou), Odbor kontroly zemědělských vstupů (PDF, 924 KB) (PDF, 924 KB)
Hroznová 2 www.ukzuz.cz IČO: 00020338
656 06 Brno ID DS: ugbaiq7 DIČ: CZ00020338
<br> 1/3
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
<br> Rada/Odborný rada – inspektor <,>
Oddělení kontroly zemědělských vstupů Brno
<br> Odbor kontroly zemědělských vstupů
<br> Č.j.: UKZUZ 093248/2022
Datum 27.května 2022
<br>
Vedoucí služebního úřadu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského jako služební
orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě (dále jen „zákon“) <,>
vyhlašuje výběrové řízení na služební místo
<br> Rada/Odborný rada – inspektor <,>
Oddělení kontroly zemědělských vstupů Brno (pracoviště Jaroměřice nad Rokytnu) <,>
<br> Odbor kontroly zemědělských vstupů
<br>
v oboru služby „42 – Zemědělství a rostlinolékařská péče“,s místem výkonu služby Husova 127,67551
Jaroměřice nad Rokytnou.Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru
na dobu neurčitou1.Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je červenec 2022 (nebo dle
dohody) <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 11.platové třídy <.>
<br> Popis základních činností:
 Komplexní výkon inspekční činnosti v oblasti přípravků na ochranu rostlin,hnojiv a půdy <.>
 Příprava podkladů pro zahajování správních řízení <.>
 Dozor nad postupy uplatňovanými při používání,výdejem,skladováním a distribucí přípravků
<br> na ochranu rostlin <.>
 Organizace,provádění školení a vydávání osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání
<br> s přípravky na ochranu rostlin <.>
 Sběr a zpracování XXX o spotřebě přípravků na ochranu rostlin <.>
 Odběr vzorků přípravků na ochranu rostlin,hnojiv,rostlinného materiálu a půdy <.>
 Samostatný výkon odborného dozoru nad dodržováním stanovených právních předpisů ČR a
<br> EU <.>
<br> Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se může zúčastnit uchazeč,který:
<br>
1.splňuje základní předpoklady stanovené zákonem,tj.2:
<br>
a) je státním občanem České republiky,občanem ...

Načteno

edesky.cz/d/5402788


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz