« Najít podobné dokumenty

Obec Dřínov (Kroměříž) - Střednědobý výhled rozpočtu obce Dřínov - návrh

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dřínov (Kroměříž).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Střednědobý výhled rozpočtu obce Dřínov 2023-2025.pdf (PDF 214.18 kB)
Obec Dřínov
<br> Dřínov 155
<br> 768 33 Morkovice
<br> IČ: 00287156
<br> schv.rozp.výhled
<br> 2022 2023 2024 2025
<br> A 4946,0 1746,0 3346,0 3446,0
<br> P1 Třída 1 Daňové příjmy 6500,0 6500,0 6000,0 6000,0
<br> P2 Třída 2 Nedaňové příjmy 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0
<br> P3 Třída 3 Kapitálové příjmy 0,0 0,0 0,0 0,0
<br> P4 Třída 4 Přijaté dotace 1800,0 1500,0 500,0 500,0
<br> Pc P1+P2+P3+P4 Příjmy celkem /před konsolidací/ 9500,0 9200,0 7700,0 7700,0
<br> Kp Konsolidace celkem 0,0 0,0 0,0 0,0
<br> Pk Pc-Kp Příjmy po konsolidaci 9500,0 9200,0 7700,0 7700,0
<br> P5 - úvěry krátkodovbé /do 1 roku/ - ř.8113 0,0 0,0 0,0 0,0
<br> P6 - úvěry dlouhodobé - ř.8123 3000,0 0,0 0,0 0,0
<br> P7 - výše uvažovaného úvěru 0,0 0,0 0,0 0,0
<br> P10 - ostatní 0,0 0,0 0,0 0,0
<br> Pf P5+P6+P7+P8+P9+P10 Přijaté úvěry a komunální obligace 3000,0 0,0 0,0 0,0
<br> P Pk+Pf KONSOLIDOVANÉ PŘÍJMY CELKEM 12500,0 9200,0 7700,0 7700,0
<br> V1 Třída 5 Běžné /neinvestiční/ výdaje - ř.4210 7000,0 7000,0 7000,0 7000,0
<br> V2 Třída 6 Kapitálové /investiční/ výdaje - ř.4220 8400,0 0,0 0,0 0,0
<br> V3 Třída 7 Ostatní výdaje - ř.4230 0,0 0,0 0,0 0,0
<br> Vc V1+V2+V3 Výdaje celkem /před konsolidací/ - ř.4240 15400,0 7000,0 7000,0 7000,0
<br> Kv Konsolidace celkem - ř.4250 0,0 0,0 0,0 0,0
<br> Vk Vc-Kv Výdaje po konsolidaci - ř.4430 15400,0 7000,0 7000,0 7000,0
<br> V4 - splátka jistiny krátkodových úvěrů - ř.8114 0,0 0,0 0,0 0,0
<br> V5 - splátka jistiny dlouhodobých úvěrů - ř.8124 300,0 600,0 600,0 600,0
<br> V6 - splátka jistiny uvažovaného úvěru 0,0 0,0 0,0 0,0
<br> V9
<br> Vf V4+V5+V6+V7+V8+V9 Splátky jistin úvěrů,dluhopisů 300,0 600,0 600,0 600,0
<br> V Vk+Vf KONSOLIDOVANÉ VÝDAJE CELKEM 15700,0 7600,0 7600,0 7600,0
<br> D
<br> E A Hotovost na konci roku 1746,0 3346,0 3446,0 3546,0
<br> Schváleno zastupitelstvem obce Dřínov dne :
<br> Střednědobý výhled rozpočtu obce Dřínov 2023 - 2025,v tis.Kč
<br> PŘÍJMY
<br> VÝDAJE
<br> POČÁTEČNÍ STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ K 1.1 <.>

Načteno

edesky.cz/d/5249312


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dřínov (Kroměříž)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz