« Najít podobné dokumenty

Obec Dřínov (Kroměříž) - Rozpočet obce Dřínov 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dřínov (Kroměříž).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schválený rozpočet obce Dřínov na rok 2022 - závazné ukazatele.pdf (PDF 64.84 kB)
Obec Dřínov,IČO 00287156 KEO4 1.9.5 UR020
<br> Schválený rozpočet - závazné ukazatele,rok 2022
<br> Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním §11 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění
pozdějších předpisů <.>
<br> Třídění:Par vzestupně,Pol vzestupně,Org1 vzestupně,Org2 vzestupně
<br> PŘÍJMY
XXX XXX Název Kč Z tohoorgX orgXUzZdrNst
<br> X XXX XXX,00
<br> 11XX Daně z příjmů,zisku a kapitálových 2 480 000,00
<br> 12XX Daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá 3 400 000,00
<br> 13XX Daně a poplatky z vybraných činností a 294 900,00
<br> 15XX Příjem z majetkových daní 500 000,00
<br> 2XXX NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 77 000,00
<br> 4XXX PŘIJATÉ TRANSFERY 1 769 100,00
<br> 3399 Ostatní záležitost kultury,církví a sděl.10 000,00
<br> 3612 Bytové hospodářství 371 000,00
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde 270 000,00
<br> 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 10 000,00
<br> 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných 41 000,00
<br> 3725 Využívání a zneškodňování 70 000,00
<br> 4351 Osobní asistence,pečovat.služba a 325 000,00
<br> 6171 Činnost místní správy 33 000,00
<br> 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních 2 000,00
<br> 6399 Ostatní finanční operace 250 000,00
<br> PŘÍJMY celkem: 9 903 000,00
<br> VÝDAJE
XXX XXX Název Kč Z tohoorgX orgXUzZdrNst
<br> XXXX Pěstební činnost 54 000,00
<br> 2141 Vnitřní obchod 575 000,00
<br> 2212 Silnice 1 030 000,00
<br> 2292 Dopravní obslužnost veřejnými 45 000,00
<br> 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 3 500 000,00
<br> 3111 Mateřské školy 3 900 000,00
<br> 3314 Činnosti knihovnické 24 000,00
<br> 3319 Ostatní záležitosti kultury 16 000,00
<br> 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot 3 000,00
<br> 3341 Rozhlas a televize 1 400,00
<br> 3399 Ostatní záležitost kultury,církví a sděl.64 000,00
<br> 3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 10 000,00
<br> 3419 Ostatní sportovní činnost 340 000,00
<br> 3511 Všeobecná ambulantní péče 12 000,00
<br> 3611 Podpora individuální bytové výs...

Načteno

edesky.cz/d/5157012


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dřínov (Kroměříž)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz