« Najít podobné dokumenty

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Odborný rada – odborný referent, Sekce osiv, sadby a zdraví rostlin (PDF, 838 KB) (PDF, 838 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Odborný rada – odborný referent, Sekce osiv, sadby a zdraví rostlin (PDF, 838 KB) (PDF, 838 KB)
Hroznová 2 www.ukzuz.cz IČO: 00020338
656 06 Brno ID DS: ugbaiq7 DIČ: CZ00020338
<br> 1/2
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
<br> XXXXXXX XXXX – odborný referent <,>
Sekce osiv,sadby a zdraví rostlin
<br>
Č.j.: UKZUZ 008488/2022
Datum: 14.ledna 2022
<br>
Vedoucí služebního úřadu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského jako služební
orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě (dále jen „zákon“) <,>
vyhlašuje výběrové řízení na služební místo
<br> XXXXXXX XXXX – odborný referent <,>
Sekce osiv,sadby a zdraví rostlin
<br>
v oboru služby „42 – Zemědělství a rostlinolékařská péče“,s místem výkonu služby Ztracená 1099/10 <,>
Praha,161 00 Praha 6.Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na
dobu neurčitou1.Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je březen 2022 (nebo dle dohody) <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 12.platové třídy <.>
<br> Popis základních činností:
<br>  ústřední zpracování XXX o výskytu,nařízených opatřeních a ochraně proti chorobám a škůdcům
rostlin a data o rozsahu a výsledcích rostlinolékařských kontrol dodávek rostlinného původu <,>
zejména v souvislosti s plněním mezinárodních povinností ČR v oblasti ochrany zdraví rostlin <,>
<br>  koordinace mezinárodních aktivit v oblasti certifikace osiv a sadby a ochrany zdraví rostlin
(Evropská unie,Světová obchodní organizace,Organizace OSN pro výživu a zemědělství <,>
Evropská a středozemní organizace ochrany rostlin,třetí země a další) <,>
<br>  podíl na přípravě věcného obsahu dokumentů v rámci transpozice a implementace legislativy
Evropské unie za oblast ochrany zdraví rostlin,monitoring a evidence této legislativy <.>
<br>
<br> Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se může zúčastnit uchazeč,který:
<br>
1.splňuje základní předpoklady stanovené zákonem,tj.2:
<br>
a) je státním občanem České republiky,občanem jiného členského státu Evropské unie neb...

Načteno

edesky.cz/d/5109411

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz