« Najít podobné dokumenty

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Rada/Odborný rada – inspektor, Oddělení kontroly zemědělských vstupů Planá nad Lužnicí (Pelhřimov) Odbor kontroly zemědělských vstupů (PDF, 838 KB) (PDF, 838 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Rada/Odborný rada – inspektor, Oddělení kontroly zemědělských vstupů Planá nad Lužnicí (Pelhřimov) Odbor kontroly zemědělských vstupů (PDF, 838 KB) (PDF, 838 KB)
Hroznová 2 www.ukzuz.cz IČO: 00020338
656 06 Brno ID DS: ugbaiq7 DIČ: CZ00020338
<br> 1/3
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
<br> Rada/Odborný rada – inspektor <,>
Oddělení kontroly zemědělských vstupů Planá nad Lužnicí (Pelhřimov)
<br> Odbor kontroly zemědělských vstupů
<br>
Č.j.: UKZUZ 008422/2022
Datum: 14.ledna 2022
<br>
Vedoucí služebního úřadu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského jako služební
orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě (dále jen „zákon“) <,>
vyhlašuje výběrové řízení na služební místo
<br> Rada/Odborný rada – inspektor <,>
Oddělení kontroly zemědělských vstupů Planá nad Lužnicí (Pelhřimov)
<br> Odbor kontroly zemědělských vstupů
<br>
v oboru služby „42 – Zemědělství a rostlinolékařská péče“,s místem výkonu U Stínadel 1316,393 01
Pelhřimov.Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu
neurčitou1.Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je únor,březen 2021 (nebo dle dohody) <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 11.platové třídy <.>
<br> Popis základních činností:
<br>
 Komplexní výkon státní inspekce nebo dozoru v oblast rostlinolékařské péče spojený
<br> s prováděním specializovaných odborných rostlinolékařských činností a místního šetření
<br> v terénu včetně odběru vzorků <.>
<br>  Komplexní výkon státní inspekce nebo dozoru v oblasti rostlinolékařské péče,dozoru nad
<br> postupy při provádění ochrany rostlin,nad výdejem,skladováním a distribucí přípravků na
<br> ochranu rostlin a kontrola jejich biologických ověřování experimentálního použití <.>
<br>  Komplexní výkon státní inspekce a zkoušení vlastností hnojiv a půdy <.>
<br>
Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se může zúčastnit uchazeč,který:
<br>
1.splňuje základní předpoklady stanovené zákonem,tj.2:
<br>
a) je státním občanem České republiky,občanem jiného členského státu Evropské unie nebo
občanem státu,který je smluvním...

Načteno

edesky.cz/d/5109409


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz