« Najít podobné dokumenty

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Rada/Odborný rada – inspektor, Oddělení terénní inspekce Planá nad Lužnicí (Pelhřimov), Sekce osiv, sadby a zdraví rostlin (PDF, 910 KB) (PDF, 910 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Rada/Odborný rada – inspektor, Oddělení terénní inspekce Planá nad Lužnicí (Pelhřimov), Sekce osiv, sadby a zdraví rostlin (PDF, 910 KB) (PDF, 910 KB)
Hroznová 2 www.ukzuz.cz IČO: 00020338
656 06 Brno ID DS: ugbaiq7 DIČ: CZ00020338
<br> 1/3
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
<br> Rada/Odborný rada – inspektor <,>
Oddělení terénní inspekce Planá nad Lužnicí (Pelhřimov) <,>
<br> Sekce osiv,sadby a zdraví rostlin
<br> Č.j.: UKZUZ 003457/2022
Datum 7.ledna 2022
<br>
Vedoucí služebního úřadu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského jako služební
orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě (dále jen „zákon“) <,>
vyhlašuje výběrové řízení na služební místo
<br> Rada/Odborný rada – inspektor <,>
Oddělení terénní inspekce Planá nad Lužnicí (Pelhřimov) <,>
<br> Sekce osiv,sadby a zdraví rostlin
<br>
v oboru služby „42 – Zemědělství a rostlinolékařská péče“,s místem výkonu U Stínadel 1316,39301
Pelhřimov.Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu
neurčitou1.Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je únor 2022 (nebo dle dohody) <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 11.platové třídy <.>
<br> Popis základních činností:
<br>  Výkon státní inspekce nebo dozoru v oblasti rostlinolékařské péče spojený s prováděním
specializovaných odborných činností a místního šetření v terénu včetně odběru vzorků a
jejich laboratorní diagnostiky na úseku rostlinolékařské péče <.>
<br>
 Výkon fytokaranténní inspekce při dovozu a vývozu rostlin a rostlinných produktů včetně
vystavování rostlinolékařských osvědčení,provádění odborného šetření a správního řízení
při výskytu karanténních škodlivých organismů <.>
<br>
 Výkon inspekce a zkoušení vlastností půdy,odrůd,rozmnožovacího materiálu,chmele <,>
hnojiv,přípravků na ochranu rostlin a krmiv <.>
<br>
Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se může zúčastnit uchazeč,který:
<br>
1.splňuje základní předpoklady stanovené zákonem,tj.2:
<br>
a) je státním občanem České republiky,občanem jiného členského státu Evropské unie nebo
občanem státu,kter...

Načteno

edesky.cz/d/5088147


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz