« Najít podobné dokumenty

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Odborný rada – inspektor specialista, Oddělení dovozu a vývozu, (pracoviště Litoměřice a Žatec), Odbor dovozu a vývozu. (PDF, 899 KB) (PDF, 899 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Odborný rada – inspektor specialista, Oddělení dovozu a vývozu, (pracoviště Litoměřice a Žatec), Odbor dovozu a vývozu. (PDF, 899 KB) (PDF, 899 KB)
Hroznová 2 www.ukzuz.cz IČO: 00020338
656 06 Brno ID DS: ugbaiq7 DIČ: CZ00020338
<br> 1/3
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
<br> XXXXXXX XXXX – inspektor specialista <,>
Oddělení dovozu a vývozu,(pracoviště Litoměřice a Žatec) <,>
<br> Odbor dovozu a vývozu <.>
Č.j.: UKZUZ 226875/2021
Datum: 20.prosince 2021
<br>
Vedoucí služebního úřadu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského jako služební
orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě (dále jen „zákon“) <,>
vyhlašuje výběrové řízení na služební místo
<br> XXXXXXX XXXX – inspektor specialista <,>
Oddělení dovozu a vývozu,(pracoviště Litoměřice a Žatec) <,>
<br> Odbor dovozu a vývozu <.>
<br>
v oboru služby „42 – Zemědělství a rostlinolékařská péče“,s místem výkonu služby Litoměřice a Žatec <.>
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru dobu neurčitou1 <.>
Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je únor 2022 (nebo dle dohody) <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 11.platové třídy <.>
<br> Popis základních činností:
 Zajištění provádění dovozních rostlinolékařských kontrol <,>
 zajištění provádění vývozního šetření a vystavování mezinárodních certifikátů
<br> (rostlinolékařská osvědčení,proexportních osvědčení) <,>
 provádění šetření a kontrol rostlin,rostlinných produktů a jiných předmětů v průběhu jejich
<br> pěstování,zpracování a skladování <,>
 vydávání odborných posudků,prošetřování notifikací <,>
 provádění dozorových kontrol u provozovatelů zařízení k hubení škodlivých organismů a
<br> výrobců dřevěného obalového materiálu,vč.zajišťování podkladů pro registraci těchto
subjektů <,>
<br>  provádění dozorových kontrol dovážených zásilek všeho druhu na dřevěném obalovém
materiálu <,>
<br>  provádění dozorových kontrol plnění nařízených opatření a vydávání úředních opatření <,>
 podávání informací,které se týkají dovozu a vývozu rostlin,rostlinných produktů a jiných
...

Načteno

edesky.cz/d/5088141

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz