« Najít podobné dokumenty

Obec Dřínov (Kroměříž) - Oznámení o zasedání zastupitelstva obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dřínov (Kroměříž).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o konání veřejné schůze ZO 29.12.2021.pdf (PDF 142.73 kB)
Obec Dřínov
Dřínov 155,768 33 Morkovice,okres Kroměříž,IČ: 00287156
<br>
<br> OZNÁMENÍ
o zasedání zastupitelstva obce
<br>
<br> Obec Dřínov
<br> Obecní úřad Dřínov
<br>
<br> INFORMACE
o konání zasedání Zastupitelstva obce Dřínov
<br>
<br> Obecní úřad Dřínov v souladu s ustanovením § 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích
<br> (obecní zřízení),v platném znění,informujeme o konání zasedání Zastupitelstva obce
<br> Dřínov,svolaného starostou obce Miroslavem Štěpánkem <.>
<br> Místo konání: Obec Dřínov – zasedací místnost obecního úřadu,Dřínov č.p.155
<br> Doba konání: 29.12.2021 od 18:00 hodin
<br>
<br> Navržený program:
<br>
1.Zahájení zasedání a schválení programu
2.Schválení rozpočtu obce na rok 2022
3.Schválení rozpočtového opatření č.6/2021
4.Schválení OZV o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
5.Schválení OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
6.Schválení smlouvy o výpůjčce s Muzeem Kroměřížska
7.Schválení Dohody o narovnání s firmou EKON ST spol.s r.o <.>
8.Schválení navýšení nájemného v bytech
9.Různé
10.Diskuze
11.Závěr
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> XXXXXXXX XXXXXXXX,v.r <.>
<br> starosta
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne: 21.12.2021
<br>
<br>
<br> Sejmuto z úřední desky dne:

Načteno

edesky.cz/d/5054240

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dřínov (Kroměříž)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz