« Najít podobné dokumenty

Obec Dřínov (Kroměříž) - Nařízení státní veterinární správy-ptačí chřipka

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dřínov (Kroměříž).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Nařízení státní veterinární správy k zamezení šíření patogenní influenzy ptáků.pdf (PDF 96.47 kB)
Efšř'JLěĚĚZŽPnÍÉĚJŠ“ IllIIIIllllllvlgljjljlgjglellllll|llllllll
<br> Slezská 100/7 120 00 Praha 2
<br> č.].SVS/2021/143556-G
<br> NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
<br> Ústřední veterinámí správa Státní veterinámi správy jako místně avěcně příslušný správní orgán podle ustanovení 9 48 odst.1 písm.c) zákona č.166/1999 Sb <.>,o veterinámí péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinámí zákon),ve znění pozdějších předpisů,s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9.března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právni rámec pro zdraví zvířat"),v platném znění,podle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 ze dne 17.prosince 2019,kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 20161429,pokud jde o pravidla pro prevenci a tlumení určitých nákaz uvedených na seznamu,v platném znění,a v souladu s ustanovením 9 54 odst.2 písm.a) a odst.3 veterinárního zákona nařizuje tato
<br> mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy — vysoce patogenní influenzy ptáků (aviární influezy,tzv.„ptačí chřipky“) na území Ceské republiky
<br> čl.1
<br> Všem chovatelům drůbeže se z důvodu zabránění kontaktu s volně žijícími ptáky a zabránění šíření nebezpečné nákazy a) zakazuje chovat drůbež,s výjimkou běžců a holubů,pod širým nebem a nařizuje se umístit a držet chovanou drůbež,s výjimkou běžců a holubů,uvnitř budovy v hospodářství,ve kterém je chována,b) naňzuje podávat drůbeži vodu a kn'nivo uvnitř budovy v hospodářství nebo pod přístřešky,c) naňzuje omezit pohyb osob v hospodářstvích s chovem drůbeže pouze na osoby,jejichž činnost je zcela nezbytná pro zajištění řádné péče o chovanou drůbež d) naňzuje chránit krmivo,stelivo a vodu používané ke krmení,stlaní a napájení drůbeže před kontaminací trusem volně žijících ptáků <.>
<br> Čl.2
<br> Všem chowtelům,kteří chovají ve svém hospodářství drůbež podléhající evidenci podle zákona č.154/2000 Sb <.>,o šlechtění,p...

Načteno

edesky.cz/d/5020646

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dřínov (Kroměříž)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz