« Najít podobné dokumenty

Obec Dřínov (Kroměříž) - Upozornění - ptačí chřipka

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dřínov (Kroměříž).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Upozorneni_pro_chovatele_drubeze_-_ptaci_chripka.pdf (PDF 341.43 kB)
Krajská veterinární správa
<br> Státní veterinární správy
pro Zlínský kraj
<br> Lazy V.654,Zlín,760 01
<br> T: +420 577 009 641
<br> Elektronická adresa podatelny : epodatelna.kv sz@sv scr.cz
ID datov é schránky : wjh8cgi
<br> Bankov ní spojení: ČNB 31629661/0710
<br> IČ: 00018562
<br>
<br> Č.j.: SVS/2021/142395-Z
<br> Vyřizuje: MVDr.XXXXX XXXXX
<br> Telefon: +XXX XXX XXX XXX
<br> Ve Zlíně dne 19.11.2021
<br> Upozornění pro chovatele drůbeže - ptačí chřipka
<br>
<br> Tento dopis je určen zejména malochovatelům drůbeže vzhledem k aktuálně
nepříznivé nákazové situaci,kdy ptačí chřipka (subtyp H5N1) byla potvrzena u labutí na
<br> rybnících u Hulína ve Zlínském kraji.V současnosti byl její výskyt zjištěn jak u volně žijících
ptáků,tak v chovech drůbeže nejen napříč Českou republikou,ale i v mnoha zemích Evropy <,>
nejblíže v Německu,Polsku a Maďarsku <.>
<br> Tento druh ptačí chřipky H5N1,kterým může být nakažen i člověk,je aktuálně
významně rozšířen v populaci volně žijícího ptactva v Evropě,a proto přímo ohrožuje drůbež
každého chovatele i ve Zlínském kraji.Subtyp H5N1 je nebezpečný nejen pro hrabavou <,>
ale také vodní drůbež,z čehož plyne,že v případě zavlečení nákazy do chovu drůbeže <,>
veškerá drůbež rychle hyne.V případě zvýšených úhynů,je proto potřeba kontaktovat
<br> krajskou veterinární správu,která odebere vzorky,ale dalším úhynům již nemůže zabránit.Při
potvrzení ptačí chřipky v chovu je totiž nutno všechnu drůbež utratit,aby nemohla být nákaza
případně dále rozvlékána <.>
<br> Základním preventivním opatřením je zabránit kontaktu domácí drůbeže s volně
žijícími ptáky,kdy k přenosu nákazy dochází zejména trusem nemocných ptáků <.>
Doporučujeme proto v současné situaci drůbež vůbec nepouštět ven a mít ji umístěnou pouze
ve vnitřních prostorách,pokud to umožňují z hlediska pohody zvířat.Není-li zbytí a drůbež
musí být vypuštěna na dvorek,tak jí nesmí být venku předkládáno krmivo a voda,protože tam
mohou přiletět volně žijící ptáci,kteří mohou být zdrojem...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dřínov (Kroměříž)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz