« Najít podobné dokumenty

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Odborný rada – vedoucí zkušební stanice Zkušební stanice Lípa, Odbor provozní a zkušební (PDF, 1 MB) (PDF, 1 MB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Odborný rada – vedoucí zkušební stanice Zkušební stanice Lípa, Odbor provozní a zkušební (PDF, 1 MB) (PDF, 1 MB)
Hroznová 2 www.ukzuz.cz IČO: 00020338
656 06 Brno ID DS: ugbaiq7 DIČ: CZ00020338
<br> 1/4
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
<br> XXXXXXX XXXX – vedoucí zkušební stanice X
Zkušební stanice Lípa <,>
<br> Odbor provozní a zkušební
<br>
Č.j.: UKZUZ 198711/2021
Datum: 4.listopadu 2021
<br>
<br> Vedoucí služebního úřadu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského jako služební
orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“),vyhlašuje výběrové řízení na služební místo
<br> XXXXXXX XXXX – vedoucí zkušební stanice
Zkušební stanice Lípa <,>
<br> Odbor provozní a zkušební
<br>
v oboru služby „42 – Zemědělství a rostlinolékařská péče“,s místem výkonu služby: Zkušební stanice
Lípa,Lípa 121,582 57 Lípa u Havlíčkova Brodu <.>
<br> Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru dobu neurčitou <.>
Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je leden 2022 <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 12.platové třídy <.>
<br> Hlavní náplň činnosti:
<br> Vedoucí zkušební stanice řídí zkušební činnost na úseku zkoušení odrůd a veškerý provoz pracoviště <.>
<br> Odpovídá za řádné hospodaření s finančními prostředky ZS v souladu s vnitřními předpisy ústavu <,>
<br> správu majetku,jeho ochranu a ostrahu <.>
<br> Odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví,požární ochranu ZS <.>
<br>
<br> Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se může zúčastnit uchazeč,který:
<br> 1.splňuje základní předpoklady stanovené zákonem,tj.2:
a) je státním občanem České republiky,občanem jiného členského státu Evropské unie nebo
<br> občanem státu,který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25
odst.1 písm.a) zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst.1 věta první zákona
dokládá příslušnými listinami,tj.průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství.Při
podání žádosti lze podle § 26 odst.2 zákona d...

Načteno

edesky.cz/d/4999070

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz