« Najít podobné dokumenty

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Odborný rada - personalista, Oddělení personální a mzdové, Kancelář ústavu (PDF, 893 KB) (PDF, 893 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Odborný rada - personalista, Oddělení personální a mzdové, Kancelář ústavu (PDF, 893 KB) (PDF, 893 KB)
Hroznová 2 www.ukzuz.cz IČO: 00020338
656 06 Brno ID DS: ugbaiq7 DIČ: CZ00020338
<br> 1/2
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
<br>
XXXXXXX XXXX - personalista
Oddělení personální a mzdové
<br> Kancelář ústavu
Č.j.: UKZUZ 193320/2021
Datum: 26.října 2021
<br>
<br> Vedoucí služebního úřadu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského jako služební
orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě (dále jen „zákon“) <,>
vyhlašuje výběrové řízení na služební místo
<br> XXXXXXX XXXX - personalista
Oddělení personální a mzdové
<br> Kancelář ústavu
<br>
v oborech služby „25 – Pracovněprávní vztahy“ a „78 – Organizační věci státní služby a správa
služebních vztahů státních zaměstnanců,příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání.Místo
výkonu služby: Hroznová 63/2,656 06 Brno <.>
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou1 <.>
Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je leden 2022 (nebo dle dohody) <.>
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 12.platové třídy <.>
<br>
Popis činnosti:
<br>  vedení personální agendy spojené s pracovněprávním vztahem a se služebním poměrem
 organizace a administrace výběrových řízení dle zákona o státní službě (na pracovištích
<br> ústavu v rámci celé ČR),aktivní řidič
<br>  vedení informačního systému státní správy v oblasti evidence obsazovaných služebních míst
<br>  organizuje školení nových zaměstnanců v rámci programu adaptace
<br>  spolupráce na aktualizaci personálních směrnic a dalších vnitřních předpisů
<br>
Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se může zúčastnit uchazeč,který:
<br> 1.splňuje základní předpoklady stanovené zákonem,tj.2:
a) je státním občanem České republiky,občanem jiného členského státu Evropské unie nebo
<br> občanem státu,který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25
odst.1 písm.a) zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 o...

Načteno

edesky.cz/d/4986707

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz