« Najít podobné dokumenty

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Odborný rada – ekonom Sekce rostlinné výroby Brno (PDF, 785 KB) (PDF, 785 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Odborný rada – ekonom Sekce rostlinné výroby Brno (PDF, 785 KB) (PDF, 785 KB)
Hroznová 2 www.ukzuz.cz IČO: 00020338
656 06 Brno ID DS: ugbaiq7 DIČ: CZ00020338
<br> 1/2
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
<br> XXXXXXX XXXX – ekonom
Sekce rostlinné výroby
<br> Č.j.: UKZUZ 189385/2021
Datum: 21.října 2021
<br>
Vedoucí služebního úřadu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského jako služební
orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě (dále jen „zákon“) <,>
vyhlašuje výběrové řízení na služební místo
<br> XXXXXXX XXXX – ekonom
Sekce rostlinné výroby
<br>
v oboru služby „101 - Finance“,s místem výkonu služby Brno.Služba na tomto služebním místě bude
vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.1 Předpokládaným dnem nástupu na služební
místo je leden 2022 (nebo dle dohody) <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 11.platové třídy <.>
<br> Popis základních činností:
<br>  Příprava,zpracování a kontrola rozpočtu Sekce rostlinné výroby (SRV),jeho
<br> hospodárné a efektivní využívání dle platných směrnic a předpisů <.>
<br>  Analýza výsledků hospodaření sekce <.>
<br>  Evidence majetku,zařazení a vyřazení majetku,provádění inventarizace majetku <.>
<br>  Správa agendy personální systemizace zaměstnanců SRV,čerpání přepočtených stavů
<br> a dalších přidělených mzdových prostředků <.>
<br>  Metodické vedení administrativních pracovníků SRV,přímo řízených oddělení –
<br> v oblasti ekonomika,rozpočet a jeho čerpání,personalistika <.>
<br>  Spolupráce na výběrových řízeních organizovaných SRV <.>
<br>  Spolupráce při zajišťování vzdělávacích akcí a odborných školení <.>
<br> Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se může zúčastnit uchazeč,který:
<br>
1.splňuje základní předpoklady stanovené zákonem,tj.2:
<br>
a) je státním občanem České republiky,občanem jiného členského státu Evropské unie nebo
občanem státu,který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25
odst.1 písm.a) zákona]; Splnění tohoto předpokladu s...

Načteno

edesky.cz/d/4979666


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz