« Najít podobné dokumenty

Obec Dřínov (Kroměříž) - Smlouva o peněžité zápůjčce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dřínov (Kroměříž).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Smlouva o peněžité zápůjčce.pdf (PDF 918.1 kB)
Smlouva o peněžité zápůjčce
<br> Níže uvedení účastníci kteří prohlašují,že jsou svéprávní a není jim známa žádná skutečnost,která by bránila uzavření této smlouvy,uzavírají na základě bodu IV.usnesení č.1 1/2021 ze zasedání zastupitelstva obce Dřínov ze dne 18.3.2021 v souladu s ust.š2390 a násl.zákona číslo 89/2012 Sb.-občanský zákoník ( dálejen Zákon),tuto smlouvu o peněžité zápůjčce :
<br> Zapůjčitel : Obec Dřínov,se sídlem Dřínov 155,76833 Morkovice.IČ : 00287156 zastoupena Miroslavem Štěpánkem,starostou (dále jen zapůjčítel)
<br> Vydlužíteí : Mateřská škola Dřínov.se sídlem Dřínov 71,76833 Morkovice,zastoupena Evou Gazdovou,učitelkou pověřenou řízením Mateřské školy Dřínov (dále jen vydlužitel)
<br> 1.Úvodní ustanovení LVydlužitel prohlašuje,že mu v současné době chybí finanční prostředky ve výši 150.000.- Kč (slovy: jedno sto padesát tisíc korun českých) na zajištění svého provozu.2.Zapůjčítel a vydlužitel se dohodli,že zapůjčitel zapůjčí vydlužiteli částku 150.000,-Kč (slovy: jedno sto padesát tisíc korun českých) na zajištění jeho provozu <.>
<br> II <.>
<br> Předmět 1.Zapůjčitel se na základě této smlouvy zavazuje zapůjčit vydlužiteli za podmínek sjednaných vtěto smlouvě a za účelem zajištění provozu mateřské školy,částku ve výši 150.000,-Kč (slovy: jedno sto padesát tisíc korun českých) a vydlužitel se zavazuje zapůjčenou částku zapůjčiteli vrátit za podmínek sjednaných v této smlouvě a použít ji za účelem sjednaným v této smlouvě.2.Částku ve výši 150.000,-Kč (slovy: jedno sto padesát tisíc korun českých) se zapůjčitel zavazuje uhradit vydlužiteli bezhotovostním převodem na jeho účet číslo 148405734910800 do 30.4.2021.Částka 150.000,-Kč (slovy: jedno sto padesát tisíc korun českých) se považuje za uhrazenou vydlužiteli dnemjejího připsání na účet vydlužitele.3.Tato zápůjčka se sjednává bezúročné.4.Zapůjčítel je oprávněn žádat vydlužitele.aby mu prokázal.že zapůjčenou částku použil kúčelu sjednaněmu touto smlouvou a vydlužitel je povinen zapůjčiteli pou...

Načteno

edesky.cz/d/4969406

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dřínov (Kroměříž)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz