« Najít podobné dokumenty

Obec Dřínov (Kroměříž) - Výzva vlastníkům nemovitostí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dřínov (Kroměříž).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Seznam_majetku_2021_tabulka_září.pdf (PDF 133.45 kB)
Název obce Název kú OPSUB - typ
OPSUB - rč /
<br> IČ
<br> OPSUB -
<br> název
<br> OPSUB -
<br> adresa
ID vlastnictví Podíl čitatel
<br> Podíl
<br> jmenovatel
<br> Parcela -
<br> výměra
<br> Název druhu
<br> pozemku
<br> Název
<br> způsobu
<br> využití
<br> pozemku
<br> Parcela
<br> (formátováno)
<br> Číslo LV
<br> (parcela)
<br> stavba -
<br> název části
<br> obce
<br> Stavba -
<br> název
<br> způsobu
<br> využití
<br> Stavba
<br> (formátováno)
<br> Číslo LV
<br> (budova)
<br> Dřínov
Dřínov u
<br> Kroměříže
OFO
<br> Sedláková
<br> Františka
Dřínov
<br> 137635870
<br> 8
1 13 2924 orná půda
<br> Dřínov u
<br> Kroměříže
<br> 633101,č.1957
<br> 45
<br> Dřínov
Dřínov u
<br> Kroměříže
OFO
<br> Karásková
<br> Anežka
<br> Vrchoslavic
<br> e Vitčice 77
<br> 137647670
<br> 8
1 24 878 orná půda
<br> Dřínov u
<br> Kroměříže
<br> 633101,č.1674
<br> 116
<br> Dřínov
Dřínov u
<br> Kroměříže
OFO XXXXX XXXX
<br> XXXXX
<br> Dřínov
<br> XXXXXXXXX
<br> 8
1 6 727 orná půda
<br> Dřínov u
<br> Kroměříže
<br> 633101,č.1694
<br> 321
<br> Dřínov
Dřínov u
<br> Kroměříže
OFO XXXXX XXX
<br> XXXXX
<br> Dřínov
<br> XXXXXXXXX
<br> 8
1 6 727 orná půda
<br> Dřínov u
<br> Kroměříže
<br> 633101,č.1694
<br> 321
<br> Dřínov
Dřínov u
<br> Kroměříže
OFO
<br> Šustr
<br> Augustin
<br> 76833
<br> Dřínov
<br> 137673470
<br> 8
1 6 727 orná půda
<br> Dřínov u
<br> Kroměříže
<br> 633101,č.1694
<br> 321
<br> Dřínov
Dřínov u
<br> Kroměříže
OFO XXXXX XXXXX
<br> XXXXX
<br> Dřínov
<br> XXXXXXXXX
<br> 8
1 6 727 orná půda
<br> Dřínov u
<br> Kroměříže
<br> 633101,č.1694
<br> 321
<br> Dřínov
Dřínov u
<br> Kroměříže
OFO
<br> Vybíralová
<br> Františka
<br> 76832
<br> Zborovice
<br> 137673670
<br> 8
3 12 727 orná půda
<br> Dřínov u
<br> Kroměříže
<br> 633101,č.1694
<br> 321
<br> Dřínov
Dřínov u
<br> Kroměříže
OFO XXXXXXX XXX
<br> XXXXX
<br> Zborovice
<br> XXXXXXXXX
<br> 8
1 12 727 orná půda
<br> Dřínov u
<br> Kroměříže
<br> 633101,č.1694
<br> 321
<br> Dřínov
Dřínov u
<br> Kroměříže
OFO
<br> Hrabčík
<br> Jan
<br> č.p.3 <,>...
seznam_majetku_2021_září.pdf (PDF 446.3 kB)
ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 390/42,128 00 NOVÉ MĚSTO,PRAHA 2
ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ BRNO
<br> ODBOR ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ KROMĚŘÍŽ <,>
RIEGROVO NÁM.3228/22,767 01 KROMĚŘÍŽ
<br> 6345/BKM/2021-BKMM
<br> VÁŠ DOPIS ZN.:
<br> PŘIJATO DNE:
<br> NAŠE Č.J.: UZSVM/BKM/5992/2021-BKMM
<br> VYŘIZUJE: XXXXXXXX XXXXX,Bc.DiS <.>
<br> ÚTVAR: XXXX
<br> TELEFON: +420 573 312 212
<br> E-MAIL: Alena.Stankova@uzsvm.cz
<br> DAT.SCHRÁNKA: rq6fs9a
<br> Obec Dřínov
155
76833 Dřínov
<br> Datovou schránkou!
<br> DATUM: 6.9.2021
<br> Seznam majetku podle ust.§ 64 odst.2 a povinnost zveřejnění dle § 65 zákona č.256/2013
Sb <.>,o katastru nemovitostí
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřad“) převzal dle ust.§ 64 odst.2
zákona č.256/2013 Sb.o katastru nemovitostí (dále jen „katastrální zákon“) od Českého úřadu
zeměměřického a katastrálního (dále jen „ČÚZK“) údaje o nemovitých věcech s nedostatečnou
identifikací aktualizované k 1.8.2021.V souladu s ust.§ 65 katastrálního zákona tyto údaje Úřad
zveřejnil na svých internetových stránkách <.>
<br> Dále v souladu s ust.§ 65 katastrálního zákona Vám v příloze postupujeme tento aktualizovaný
seznam nemovitých věcí nacházejících se v katastrálním území Dřínov u Kroměříže,u nichž jsou
evidované subjekty s nedostatečnou identifikací,a žádáme Vás o jejich zveřejnění na úřední desce
Vaší obce.Tyto seznamy by měly být zpřístupněny veřejnosti po celou dobu určenou katastrálním
zákonem; z technických důvodů je možné aktualizovaný seznam vždy po měsíční lhůtě vyvěšení
na úřední desce obce ponechat pouze na webových stránkách Vaší obce společně s výzvou
občanům,kterou Vám v příloze též přikládáme <.>
<br> Celý seznam nemovitých věcí s nedostatečnou identifikací je k nahlédnutí na webových stránkách
Úřadu www.uzsvm.cz,v rychlém odkazu: www.uzsvm.cz/seznam-nedostatecne-identifikovanych-
vlastniku <.>
<br> Děkujeme za spolupráci <.>
<br> S pozdravem
<br> JUDr.PhDr.XXXXXXX XXXXXXX,Ph.D <.>
ředitel odbor...

Načteno

edesky.cz/d/4868958

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dřínov (Kroměříž)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz