« Najít podobné dokumenty

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Odborný rada – odborný referent pro plodiny, Oddělení fytopatologie, Národní odrůdový úřad Brno (PDF, 881 KB) (PDF, 881 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Odborný rada – odborný referent pro plodiny, Oddělení fytopatologie, Národní odrůdový úřad Brno (PDF, 881 KB) (PDF, 881 KB)
Hroznová 2 www.ukzuz.cz IČO: 00020338
656 06 Brno ID DS: ugbaiq7 DIČ: CZ00020338
<br> 1/2
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
<br> XXXXXXX XXXX – odborný referent pro plodiny <,>
Oddělení fytopatologie <,>
Národní odrůdový úřad
<br>
Č.j.: UKZUZ 136438/2021
Datum: 10.srpna 2021
<br>
Vedoucí služebního úřadu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského jako služební
orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě (dále jen „zákon“) <,>
vyhlašuje výběrové řízení na služební místo
<br> XXXXXXX XXXX – odborný referent pro plodiny <,>
Oddělení fytopatologie <,>
Národní odrůdový úřad
<br>
v oboru služby „42 – Zemědělství a rostlinolékařská péče“,s místem výkonu služby Brno.Služba na
tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou1.Předpokládaným
dnem nástupu na služební místo je listopad 2021 (nebo dle dohody) <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 11.platové třídy <.>
<br> Popis základních činností:
<br>  zakládání,vedení a hodnocení odrůdových pokusů s teplomilnými jetelovinami,lnem <,>
konopím a speciálních fytopatologických testů;
<br>  zajišťování příjmu,evidence a úpravy osiv pro odrůdové zkoušky;
 příprava podkladů pro založení a vedení pokusů;
 odebírání vzorků pro morfologické,chemické a fyzikální rozbory;
 hodnocení a zpracování výsledků odrůdových zkoušek;
 inspekční činnost na zkušebních stanicích s ohledem na hodnocení výskytu škodlivých
<br> organismů a používání přípravků na ochranu rostlin v odrůdových pokusech;
 inovace a tvorba metodik pro zkoušení odrůd <.>
<br> Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se může zúčastnit uchazeč,který:
<br>
1.splňuje základní předpoklady stanovené zákonem,tj.2:
<br>
a) je státním občanem České republiky,občanem jiného členského státu Evropské unie nebo
občanem státu,který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25
odst.1 písm.a) zákona]; Splnění tohoto před...

Načteno

edesky.cz/d/4810863

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz