« Najít podobné dokumenty

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Odborný rada – Právník, Oddělení veřejných zakázek, Kancelář ústavu (PDF, 877 KB) (PDF, 877 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Odborný rada – Právník, Oddělení veřejných zakázek, Kancelář ústavu (PDF, 877 KB) (PDF, 877 KB)
Hroznová 2 www.ukzuz.cz IČO: 00020338
656 06 Brno ID DS: ugbaiq7 DIČ: CZ00020338
<br> 1/3
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
<br> XXXXXXX XXXX – Právník <,>
Oddělení veřejných zakázek <,>
<br> Kancelář ústavu
<br>
Č.j.: UKZUZ 136411/2021
Datum: 10.srpna 2021
<br>
<br> Vedoucí služebního úřadu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského jako služební
orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“),vyhlašuje výběrové řízení na služební místo
<br> XXXXXXX XXXX – Právník <,>
Oddělení veřejných zakázek
<br> Kancelář ústavu
<br>
v oboru služby 122.Legislativa a právní činnost.Místo výkonu služby: Brno nebo Opava (dle dohody) <.>
<br> Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru dobu neurčitou1 <.>
Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je listopad 2021 (nebo dle dohody) <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 13.platové třídy <.>
<br> Popis hlavní činnosti na služebním místě:
<br>  tvorba nebo komplexní posuzování návrhů právních předpisů s celostátní působností nebo
<br> předpisů Evropské unie,analýza právního a skutkového stavu,zhodnocování nezbytnosti
<br> změny právního stavu,změny rozsahu právní regulace,souladu s dalšími právními předpisy <,>
<br> mezinárodními smlouvami a s právem Evropské unie;
<br>  zastupování ústavu v soudních řízeních týkajících se zadávacího řízení;
<br>  poskytování právních konzultací,podávání výkladů a odborných stanovisek zejména z oblasti
<br> zákona o zadávání veřejných zakázek;
<br>  příprava zadávací dokumentace ve spolupráci s odbornými útvary,zadávání a hodnocení
<br> veřejných zakázek včetně vyhotovení všech souvisejících dokumentů;
<br>  zajišťování smluvní agendy a příprava návrhů smluv k jednotlivým zadávacím řízením;
<br>  vedení zadávacích řízení v režimu zákona o zadávaní veřejných zakázek i VZMR;
<br>  administrace zadávacích řízení veřejný...

Načteno

edesky.cz/d/4810862

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz