« Najít podobné dokumenty

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - Oddělení řízení fytosanitárních rizik Odbor zdraví rostlin vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici Odborný rada - Odborný referent (PDF, 754 KB) (PDF, 754 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oddělení řízení fytosanitárních rizik Odbor zdraví rostlin vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici Odborný rada - Odborný referent (PDF, 754 KB) (PDF, 754 KB)
Hroznová 2 www.ukzuz.cz IČO: 00020338
656 06 Brno ID DS: ugbaiq7 DIČ: CZ00020338
<br> 1/2
<br>
<br> Oddělení řízení fytosanitárních rizik
Odbor zdraví rostlin
<br> vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici
<br> XXXXXXX XXXX - Odborný referent
<br>
Náplň práce:
<br>  Zavádění nového fytosanitárního režimu do praxe ÚKZÚZ a v zemědělském provozu (Nařízení
<br> EP a Rady 2016/2031 a 2017/625 + sekundární legislativa) <.>
<br>  Podíl na zpracovávání dílčích a celostátních koncepcí výkonu státní správy rostlinolékařské
<br> péče na úseku ochrany proti škodlivým organismům a posuzování těchto koncepcí v rámci
<br> legislativy EU <.>
<br>  Podíl na zpracovávání návrhů právních předpisů a závazných opatření na úseku ochrany
<br> rostlin s celostátní působností <.>
<br>  Řešení aktuálních fytosanitárních otázek v EU,aktivní spolupráce a komunikace s Evropskou
<br> komisí a se zahraničními rostlinolékařskými službami <.>
<br>  a příprava stanovisek za ČR a dalších podkladů pro jednání v zahraničí <.>
<br>  Podíl na přípravě a aktualizaci metodických postupů pro sledování výskytu škodlivých
<br> organismů,zásad výkonu inspekční a dozorové činnosti a postupů pro nařizování
<br> rostlinolékařských opatření <.>
<br>  Podíl na přípravě podkladů pro zpracování analýz rizika škodlivých organismů pro orgány
<br> rostlinolékařské péče třetích zemí a podkladů pro analýzy rizika škodlivých organismů pro
<br> území ČR a území členských států EU,posuzování jejich výsledků a navrhování opatření ve
<br> vztahu k území ČR a EU <.>
<br>  Podíl na zpracování závazných odborných posudků a stanovisek k problematice
<br> rostlinolékařské péče pro orgány státní správy,popř.jiné právnické a fyzické osoby,a v rámci
<br> mezinárodní spolupráce <.>
<br>  Aktivní spolupráce a komunikace se zahraničními rostlinolékařskými službami a se zástupci
<br> pěstitelské veřejnosti v ČR <.>
<br>
Požadavky:
<br> • vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu v oboru zemědělství a lesni...

Načteno

edesky.cz/d/4796392

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz