« Najít podobné dokumenty

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Odborný referent – specialista POR Oddělení rizik a účinnosti přípravků Odbor přípravků na ochranu rostlin Brno (PDF, 881 KB) (PDF, 881 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Odborný referent – specialista POR Oddělení rizik a účinnosti přípravků Odbor přípravků na ochranu rostlin Brno (PDF, 881 KB) (PDF, 881 KB)
Hroznová 2 www.ukzuz.cz IČO: 00020338
656 06 Brno ID DS: ugbaiq7 DIČ: CZ00020338
<br> 1/2
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
<br> Odborný referent – specialista POR
Oddělení rizik a účinnosti přípravků
Odbor přípravků na ochranu rostlin
<br> Č.j.: UKZUZ 128668/2021
Datum: 28.července 2021
<br>
Vedoucí služebního úřadu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského jako služební
orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě (dále jen „zákon“) <,>
vyhlašuje výběrové řízení na služební místo
<br> Odborný referent – specialista POR
Oddělení rizik a účinnosti přípravků
Odbor přípravků na ochranu rostlin
<br>
v oboru služby „42 – Zemědělství a rostlinolékařská péče“,s místem výkonu služby: Zemědělská
1752/1 a,613 00 Brno.Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na
dobu neurčitou1.Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je říjen 2021 (nebo dle dohody) <.>
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 11.platové třídy <.>
<br> Popis základních činností:
<br>  Posuzování odbourávání pesticidních látek v životním prostředí
<br>  Práce s výpočetními modely pro posouzení vstupu pesticidních látek do životního
prostředí
<br>  Vypracování zpráv o hodnocení přípravků na ochranu rostlin a účinných látek v českém i
anglickém jazyce
<br>  Práce s databázovým systémem a kancelářským SW (MS OFFICE)
<br>  Komunikace se zástupci výrobců přípravků,povolovacích úřadů jiných členských zemí
v českém i anglickém jazyce
<br>  Účast na jednáních a pracovních cestách v ČR i v zahraničí
<br>
<br> Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se může zúčastnit uchazeč,který:
<br>
1.splňuje základní předpoklady stanovené zákonem,tj.2:
<br>
a) je státním občanem České republiky,občanem jiného členského státu Evropské unie nebo
občanem státu,který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25
odst.1 písm.a) zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podle § ...

Načteno

edesky.cz/d/4787280

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz