« Najít podobné dokumenty

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Odborný rada – Přírodovědný analytik-diagnostik8 Oddělení zkoušení přípravků na ochranu rostlin, Národní referenční laboratoř Brno (PDF, 899 KB) (PDF, 899 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Odborný rada – Přírodovědný analytik-diagnostik8 Oddělení zkoušení přípravků na ochranu rostlin, Národní referenční laboratoř Brno (PDF, 899 KB) (PDF, 899 KB)
Hroznová 2 www.ukzuz.cz IČO: 00020338
656 06 Brno ID DS: ugbaiq7 DIČ: CZ00020338
<br> 1/2
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
<br> XXXXXXX XXXX – Přírodovědný analytik-diagnostikX
<br> Oddělení zkoušení přípravků na ochranu rostlin <,>
Národní referenční laboratoř
<br> Č.j.: UKZUZ 128641/2021
Datum: 28.července 2021
<br>
Vedoucí služebního úřadu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského jako služební
orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě (dále jen „zákon“) <,>
vyhlašuje výběrové řízení na služební místo
<br> XXXXXXX XXXX – Přírodovědný analytik-diagnostikX
<br> Oddělení zkoušení přípravků na ochranu rostlin <,>
Národní referenční laboratoř
<br>
v oboru služby „142 – Zemědělství a rostlinolékařská péče“,s místem výkonu služby: Zemědělská
1752/1 a,61300 Brno.Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na
dobu neurčitou1.Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je říjen 2021 (nebo dle dohody) <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 11.platové třídy <.>
<br> Popis základních činností:
 Provádění náročných laboratorních zkoušek přípravků na ochranu rostlin (POR) metodou
<br> kapalinové a plynové chromatografie s různými typy detekce (včetně MS detekce) při
<br> zjišťování chemického složení POR ve spojitostech s postregistrační kontrolou,registrací
<br> a mezilaboratorním ověřováním <.>
<br>  Samostatné vyhodnocování individuálních laboratorních analýz <.>
<br>  Podíl na vývoji,ověřování a přípravě nových metodik pro laboratorní analýzy a jejich
<br> zavádění do praxe <.>
<br>  Servis a běžná údržba instrumentů <.>
<br>  Průběžně sleduje odbornou literaturu týkající se problematiky laboratorních analýz POR <,>
získané poznatky využívá pro návrh nových směrů a rozvoje pracoviště <.>
<br> Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se může zúčastnit uchazeč,který:
<br>
1.splňuje základní předpoklady stanovené zákonem,tj.2:...

Načteno

edesky.cz/d/4787279

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz