« Najít podobné dokumenty

Obec Studnice (Vyškov) - Záměr prodeje pozemků určených pro stavbu rodinných domů

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Studnice (Vyškov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
OBEC STUDNICE
<br> _ i'CO: 00292338 Stud ruce 66 : am 4325731431110 KB Vyškov tel.702182985.<.>.D MŽOWTÍÍJ 533 na Studnice u Vyškova 3M M
<br> Obec Studnice zveřejňuje podle 5 39 odst.1 zákona č.12812000 Sb.<.> o obcích (obecním zřízení),ve znění pozdějších předpisů,: & m & r prodat pozemky pro výstavbu rodinných domů.Jedná se o nemovitosti vedené u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj.Katastrální pracoviště Vyškov na LV 10001 pro obec Studnice,katastrální území Studnice u Vyškova.bližší identifikace pozemků je vpřiložené mapce.Cílem záměru je podpořit individuální rodinnou výstavbu tak.aby došlo kudržení nebo popřípadě ke zvýšení počtu obyvatel vobci a vytvoření možnosti bydlení zejména pro mladé rodiny s dětmi a nastupující generaci.Snahou obce dále je udržení a zajištění současného provozu mateřské školy a další občanské vybavenosti.stejně tak jako zajištění akceschopnosti JSDH obce Studnice.Z uvedených důvodů obec neumožní prodej stavebních pozemků jednomu podnikatelskému subjektu.ale každá zparcel bude prodána maximálně jednomu zájemci.Snahou obce Studnice je uskutečnit prodej všech parcel v jednom časovém úseku,aby výstavba probíhala souběžně na všech nebo většině parcel <.>
<br> Jedná se konkrétně tyto pozemky:
<br> Kritériu prodeje
<br> _č'iíslu Parcelní čislo Výměra (ml) Cena (Kč) |.W _IIST_ _ _ mís—„Tnu- "— B; 208% 1m _ xx ].i on,- —1,_ 20mm._" __ tm __ W 4.208W? osx 889.200.- 5.zoxwx _ 902 802.800.- 0.3039/9 _ Itltšíl 972.000,- 7.20mm ' |252 l.l2fí.8(lll.— _ Šl__'_ _— 225251 (aut?—_ — _ tížíffííiííí —u_ zífííif— _ _ _ rm 022.300.-
<br> Každý zájemce o koupi může k jednomu předmětu koupě podat pouze jednu přihlášku <.>
<br> V případě,že o jeden předmět prodeje projeví zájem dva nebo více zájemců.XXXX XXX XXX zbytečného odkladu sděleno.že s nimi bude provedeno užší výběrové řízení.kde bude jediným kritériem nejvyšší nabídnuta kupní cena ze strany zájemce 0 předmět koupě <.>
<br> V případě odstoupení zájemce s nejvyšší nabídnutou cenou.bude pozemek p...

Načteno

edesky.cz/d/4599021

Meta

Prodej   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Studnice (Vyškov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz