« Najít podobné dokumenty

Obec Dřínov (Kroměříž) - Zásady úz.rozvoje Zlínského kraje - aktual.č.4 - veřejné projednávání

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dřínov (Kroměříž).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejné projednání_Zásady územního rozvoje ZLKraje_aktualizace č.4.pdf (PDF 142.84 kB)
Krajský úřad Zlínského kraje IČ: 70891320
třída Tomáše Bati 21 tel.: 577 043 469
761 90 Zlín e-mail: podatelna@kr-zlinsky.cz,www.kr-zlinsky.cz
<br>
<br>
Odbor územního plánování a
stavebního řádu
oddělení územního plánování
<br> dle rozdělovníku
<br>
<br>
<br> Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka
01.04.2021 Ing.XXXXX XXXXXXXX KUZL XXXXX/XXXX KUSP XXXX/XXXX ÚP
<br>
<br>
<br> OZNÁMENÍ veřejného projednání návrhu aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje
<br> Krajský úřad Zlínského kraje,odbor územního plánování a stavebního řádu,oddělení územního plánování <,>
jako příslušný orgán dle ust.§ 7 odst.1 písm.a) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),v souladu s ust.§ 42b odst.2
a § 39 odst.1 vět druhé a třetí stavebního zákona,ve spojení s ust.§ 171 a násl.zákona č.500/2004 Sb.<,>
správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),a za použití Metodického sdělení
k projednávání územně plánovací dokumentace v době pandemie ze dne 08.04.2020 vydaného Ministerstvem
pro místní rozvoj <,>
<br> oznamuje
<br> konání veřejného projednání návrhu aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje (dále jen
„A4 ZÚR ZK“),které se uskuteční
<br> dne 11.05.2021 ve 13:00 hodin
<br> Veřejné projednání bude provedeno formou vzdáleného přístupu <.>
<br> Odkaz pro přímý přenos veřejného projednání bude dostupný na adrese:
<br> https://www.kr-zlinsky.cz/navrh-aktualizace-c-4-zasad-uzemniho-rozvoje-zlinskeho-kraje-cl-5170.html
<br> (www.kr-zlinsky.cz / krajský úřad / Územní plánování / ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ / Dokumenty k projednání /
Návrh Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje)
<br> Bezprostředně po ukončení výkladu návrhu A4 ZÚR ZK bude přímý přenos pokračovat,budou zodpovězeny
případné dotazy k řešení A4 ZÚR ZK uplatněné účastníky jednání <.>
<br> A4 ZÚR ZK se na základě rozhodnutí zastupitelstva kraje o pořízení aktualizace zás...

Načteno

edesky.cz/d/4566197

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dřínov (Kroměříž)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz