« Najít podobné dokumenty

Obec Dřínov (Kroměříž) - Výzva vlastníkům nemovitostí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dřínov (Kroměříž).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Seznam_majetku_2021_tabulka.pdf (PDF 128.47 kB)
Název
<br> obce
Název kú
<br> OPSUB -
<br> typ
<br> OPSUB -
<br> rč / IČ
OPSUB - název
<br> OPSUB -
<br> adresa
ID vlastnictví
<br> Podíl
<br> čitatel
<br> Podíl
<br> jmenovatel
<br> Parcela -
<br> výměra
<br> Název druhu
<br> pozemku
<br> Název
<br> způsobu
<br> využití
<br> pozemku
<br> Parcela
<br> (formátováno)
<br> Číslo LV
<br> (parcela)
<br> stavba -
<br> název části
<br> obce
<br> Stavba -
<br> název
<br> způsobu
<br> využití
<br> Stavba
<br> (formátováno)
<br> Číslo LV
<br> (budova)
<br> Dřínov
Dřínov u
<br> Kroměříže
OFO
<br> Sedláková
<br> Františka
Dřínov 1376358708 1 13 2924 orná půda
<br> Dřínov u Kroměříže
<br> 633101,č.1957
45
<br> Dřínov
Dřínov u
<br> Kroměříže
OFO
<br> Karásková
<br> Anežka
<br> Vrchoslavice
<br> Vitčice 77
1376476708 1 24 878 orná půda
<br> Dřínov u Kroměříže
<br> 633101,č.1674
116
<br> Dřínov
Dřínov u
<br> Kroměříže
OFO XXXXX XXXX XXXXX Dřínov XXXXXXXXXX X X XXX orná půda
<br> Dřínov u Kroměříže
<br> 633101,č.1694
321
<br> Dřínov
Dřínov u
<br> Kroměříže
OFO XXXXX XXX XXXXX Dřínov XXXXXXXXXX X X XXX orná půda
<br> Dřínov u Kroměříže
<br> 633101,č.1694
321
<br> Dřínov
Dřínov u
<br> Kroměříže
OFO XXXXX XXXXXXXX XXXXX Dřínov XXXXXXXXXX X X XXX orná půda
<br> Dřínov u Kroměříže
<br> 633101,č.1694
321
<br> Dřínov
Dřínov u
<br> Kroměříže
OFO XXXXX XXXXX XXXXX Dřínov XXXXXXXXXX X X XXX orná půda
<br> Dřínov u Kroměříže
<br> 633101,č.1694
321
<br> Dřínov
Dřínov u
<br> Kroměříže
OFO
<br> Vybíralová
<br> Františka
<br> 76832
<br> Zborovice
1376736708 3 12 727 orná půda
<br> Dřínov u Kroměříže
<br> 633101,č.1694
321
<br> Dřínov
Dřínov u
<br> Kroměříže
OFO XXXXXXX XXX
<br> XXXXX
<br> Zborovice
XXXXXXXXXX X XX 727 orná půda
<br> Dřínov u Kroměříže
<br> 633101,č.1694
321
<br> Dřínov
Dřínov u
<br> Kroměříže
OFO XXXXXXX XXX
<br> č.p.X,XXXXX
<br> Dřínov
1376772708 1 50 3604 orná půda
<br> Dřínov u Kroměříže
<br> 633101,č.1637
343
<br> Dřínov
Dřínov u
<br> Kroměříže
OFO XXXXXXX XXX č.p.X,Dřínov XXXXXXXXXX X XX 3604 orná půda
<br> Dřínov u Kroměř...
Seznam_majetku_2021.pdf (PDF 192.59 kB)
Výzva občanům
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
<br> Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2
<br> Výzva
<br> podle § 65 odst.3 zákona č.256/2013 Sb <.>,katastrální zákon,vlastníkům nemovitostí a
dalším oprávněným,kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá,podle § 65 odst.3
zákona č.256/2013 Sb <.>,katastrální zákon,vlastníky nemovitostí a další oprávněné
osoby,kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě,jak vyžaduje
katastrální zákon,aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně
příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových <.>
<br> Seznam nemovitostí,jichž se tato výzva týká,je zveřejněn na webových stránkách
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka
majetku“,v části „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“ <.>
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost <,>
že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v § 1050,odst.2 zákona č <.>
89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,tj.do 31.12.2023,má se za to,že ji opustil.Potom ve
smyslu § 1045,odst.2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu <.>
<br> V Praze dne 6.3.2014 Ing.XXXXXXXX XXXXX v.r <.>
<br> generální ředitel

Načteno

edesky.cz/d/4483730

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dřínov (Kroměříž)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz