« Najít podobné dokumenty

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Odborný rada – Přírodovědný analytik-diagnostik Oddělení zkoušení přípravků na ochranu rostlin, Národní referenční laboratoř Brno (PDF, 870 KB) (PDF, 870 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Odborný rada – Přírodovědný analytik-diagnostik Oddělení zkoušení přípravků na ochranu rostlin, Národní referenční laboratoř Brno (PDF, 870 KB) (PDF, 870 KB)
Hroznová 2 www.ukzuz.cz IČO: 00020338
656 06 Brno ID DS: ugbaiq7 DIČ: CZ00020338
<br> 1/2
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
<br> XXXXXXX XXXX – Přírodovědný analytik-diagnostik
Oddělení zkoušení přípravků na ochranu rostlin <,>
<br> Národní referenční laboratoř
Č.j.: UKZUZ 019831/2021
Datum: 2.února 2021
<br>
Vedoucí služebního úřadu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského jako služební
orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě (dále jen „zákon“) <,>
vyhlašuje výběrové řízení na služební místo
<br> XXXXXXX XXXX – Přírodovědný analytik-diagnostik
Oddělení zkoušení přípravků na ochranu rostlin <,>
<br> Národní referenční laboratoř
<br>
v oboru služby „42 – Zemědělství a rostlinolékařská péče“,s místem výkonu služby: Zemědělská
1752/1a,61300 Brno.Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na
dobu neurčitou1.Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je duben 2021 <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 12.platové třídy <.>
<br> Popis základních činností:
<br>  Laboratorní kontrola chemického složení přípravků na ochranu rostlin speciálními technikami
např.TGA,DSC,FTIR,granulometrie,K.Fischerem <.>
<br>  Provádění a vyhodnocování náročných nerutinních laboratorních fyzikálně-chemických a
technické zkoušek přípravků na ochranu rostlin (POR) <.>
<br>  Podíl na vývoji,ověřování a přípravě nových analytických postupů a jejich zavádění <.>
 Aktivní zastupování ČR v pracovních skupinách EU a v mezinárodních organizacích v oblasti
<br> zavádění a tvorby FCH metod POR <.>
 Metodické vedení pracoviště FCH metod <.>
<br> Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se může zúčastnit uchazeč,který:
<br>
1.splňuje základní předpoklady stanovené zákonem,tj.2:
<br>
a) je státním občanem České republiky,občanem jiného členského státu Evropské unie nebo
občanem státu,který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25...

Načteno

edesky.cz/d/4438552

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz