« Najít podobné dokumenty

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Vrchní rada – ředitel NRL Brno, Národní referenční laboratoř (PDF, 1 MB) (PDF, 1 MB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Vrchní rada – ředitel NRL Brno, Národní referenční laboratoř (PDF, 1 MB) (PDF, 1 MB)
Hroznová 2 www.ukzuz.cz IČO: 00020338
656 06 Brno ID DS: ugbaiq7 DIČ: CZ00020338
<br> 1/4
<br>
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
<br> Vrchní rada – ředitel NRL Brno1 <,>
Národní referenční laboratoř
<br>
<br> Č.j.: UKZUZ 016136/2021
Datum: 26.ledna 2021
<br>
<br> Vedoucí služebního úřadu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského jako služební
orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě (dále jen „zákon“) <,>
vyhlašuje výběrové řízení na služební místo
<br> Vrchní rada – ředitel NRL Brno <,>
Národní referenční laboratoř
<br>
v oboru služby „42 – Zemědělství a rostlinolékařská péče“,s místem výkonu služby Brno.Služba na
tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru dobu neurčitou2.Předpokládaným
dnem nástupu na služební místo je březen 2021 <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 14.platové třídy <.>
<br> Popis základních činností:
 Řízení a organizování činnosti Odboru NRL Brno <.>
 Tvorba koncepce uspořádání a výkonu veřejné správy <.>
 Podíl na vývoji,ověřování a validaci analytických postupů a na jejich zavádění <.>
 Koordinace a aktivní činnost v konsorciích referenčních laboratoří EU podle Nař.625/2019 <.>
 Aktivní zastupování ČR v oblasti zavádění a tvorby mezinárodních (ISO) a evropských (CEN)
<br> norem <.>
<br>
<br> Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se může zúčastnit uchazeč,který:
<br> 1.splňuje základní předpoklady stanovené zákonem,tj.3:
<br>
a) je státním občanem České republiky,občanem jiného členského státu Evropské unie nebo
občanem státu,který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25
odst.1 písm.a) zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst.1 věta první zákona
dokládá příslušnými listinami,tj.průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství.Při
podání žádosti lze podle § 26 odst.2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním
občanství; uvedenou listinu je ...

Načteno

edesky.cz/d/4430808

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz