« Najít podobné dokumenty

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo, Odborný rada – Hlavní specialista diagnostik–mykolog, Oddělení diagnostiky škodlivých organismů rostlin Olomouc, Odbor diagnostiky škodlivých organismů rostlin Olomouc (PDF, 874 KB) (PDF, 874 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo, Odborný rada – Hlavní specialista diagnostik–mykolog, Oddělení diagnostiky škodlivých organismů rostlin Olomouc, Odbor diagnostiky škodlivých organismů rostlin Olomouc (PDF, 874 KB) (PDF, 874 KB)
Hroznová 2 www.ukzuz.cz IČO: 00020338
656 06 Brno ID DS: ugbaiq7 DIČ: CZ00020338
<br> 1/3
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
<br> XXXXXXX XXXX – Hlavní specialista diagnostik–mykolog
Oddělení diagnostiky škodlivých organismů rostlin Olomouc <,>
<br> Odbor diagnostiky škodlivých organismů rostlin Olomouc
<br>
Č.j.: UKZUZ 012939/2021
Datum: 20.ledna 2021
<br>
Vedoucí služebního úřadu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského jako služební
orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě (dále jen „zákon“) <,>
vyhlašuje výběrové řízení na služební místo
<br> XXXXXXX XXXX – Hlavní specialista diagnostik–mykolog
Oddělení diagnostiky škodlivých organismů rostlin Olomouc <,>
<br> Odbor diagnostiky škodlivých organismů rostlin Olomouc <.>
<br>
v oboru služby „42 – Zemědělství a rostlinolékařská péče“,s místem výkonu služby: Šlechtitelů
773/23,Holice,779 00 Olomouc.Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním
poměru na dobu neurčitou1.Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je březen 2021 (nebo
dle dohody) <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 12.platové třídy <.>
<br> Popis základních činností:
 Detekce a identifikace škodlivých organismů rostlin – hub a houbám podobných organismů
<br> pomocí laboratorních diagnostických metod ve spojitosti zejména s úředními kontrolami <,>
testováním osiv a sadby,monitoringu škodlivých organismů,validacemi XXXXX a
mezilaboratorním ověřováním <.>
<br>  Základní a pokročilé techniky detekce a identifikace hub a houbám podobných organismů včetně
přípravy vzorků pro molekulární analýzy <.>
<br>  Testování rezistence rostlin vůči houbovým patogenům <.>
 Odborná podpora a spolupráce s OdEZ při polním pokusnictví a zkoušení POR <.>
 Odběr mykologických vzorků v terénu <.>
 Udržování a rozšiřování mykologické sbírkové a referenční kolekce <.>
 Ověřování a příprava metodik pro laboratorní analýzy <.>
 Udržování a r...

Načteno

edesky.cz/d/4419252

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz